Homepage

    Proč se často musí to nejlepší a nejsvatější pokazit

     Jsou lidé, kteří po určitou část svého života žili jako svatí a byli adepty na vstup do Božího Království. Jenže později, na sklonku jejich života, se jaksi pokazili: zešíleli, začali být zlí, a tak dále.
     Tak tohle se stává nezřídka. Proč je tomu tak?
     Extrémní prožití Božího Dobra vyčerpá nitro člověka a disponuje-li dotyčný univerzální Boží energií – Pravdou, která má extrémní vlohy jak pro dobro, tak pro zlo, může po prožití extrémního dobra upadnout do extrémního zla. Dalším důvodem může být zešílení z utrpení, kterého mají mnozí svatí až příliš. A pak jsou zde ještě další důvody:
     Kdyby někdo prožil celý život jako pravý svatý a nehřešil by, jeho duše by pak nebyla zatížena hříchem a i kdyby nebyla spasena, pravděpodobně by jí čekaly dobré příští životy a ona by v nich nemusela nijak výrazněji trpět (ovšem naopak pokud by spasena být měla, pravděpodobně by jí nějaké to utrpení potkalo), což by se nelíbilo jak bytostem, živícím se lidským utrpením, tak ostatním duším, které by musely trpět místo ní.
     A za druhé, lidé by v něj a především v toho, kdo ho na svět poslal, více uvěřili a řídili by se jeho Slovem. Ale dokonalé věci a dokonalí lidé se často musí pokazit, aby spolu s nimi mohl být dále pokažený i tento svět, neboť pokažený být má.
     Kdyby byl jeden jediný dokonalý Boží služebník, který by znal celou Pravdu a úspěšně jí po celém světě rozšířil, a lidé by se tou Pravdou řídili a rychle a úspěšně došli k Cíli, pak by skončil život na Zemi takový, jaký je. Ubylo by utrpení a náš vesmír by transformoval jinou energii, než jakou po něm žádá Tao, kterému náš Hospodin podléhá. Proto každý lidský Boží služebník musí být v něčem nedokonalý či špatný, aby když lidem dává nějakou část Pravdy, aby jim nemohl dát i její zbytek; aby nebyl zcela důvěryhodný, i když trochu ano.
     Boží Moudrost se lidstvu dává po kouskách a vždy s mezerami či chybami. A je v tom záměr. Lidé musí jít kupředu jen velmi pomalu a velmi obtížně. Jen pak naplní svojí předurčenou nedobrou budoucnost.