Homepage

    Pár slov o lovení duší

     Z jakých důvodů se někteří lidé likvidují i po duševní stránce?
     Možná má peklo z ulovené a snězené lidské duše, která patřila někomu vyvolenému, energetický zisk, neboť se nakrmí tím, co je Božské a svaté. Avšak pravděpodobně peklo ulovené duše vyvolených nezničí a místo toho je vyměňuje za prodloužení doby Satanovy vlády, respektive oddálení či zmírnění božího trestu nad jeho paralelním démonickým světem. Suma sumárum se dá říci, že duševní likvidace vyvolených lidí v podstatě slouží k oslabení pozitivní části Boží Moci a k posílení moci Ďábla. Možné také je, že se někdy loví i duše těch lidí, co vyvolení nebyli, aby se jimi nakrmili ti démoni, kteří nějakou tu lidskou duši občas potřebují. A to je také možná jedním z důvodů, proč má Spolek Satanův tolik lidí ve zdravotnictví. V případě těchto obětí se pravděpodobně jedná o lidi, kteří jsou na tom zdravotně velmi špatně a jejich smrt nastane takřka v přirozenou dobu, takže to není nikomu podezřelé.
     Faktem je, že existují “požírači duší”. Jedná se o skupinu démonů, kteří jsou používáni černými mágy k ulovení a snězení lidské duševní podstaty.
     Jak víme, v našem hrubohmotném, pozemském světě, je možné zničit tělo jiného živého tvora - roztrhat ho a sníst, jak to dělají některá zvířata a v trochu jiné podobě i my lidé. A podobně je tomu i v jiných světech, kde se místo našich hmotných těl mohou pro změnu ničit a požírat naše těla duchovní.
     Tajný Ďáblův národ (celosvětový kult nejvyšší černé magie) oddaluje prostřednictvím duševní likvidace vyvolených lidí Druhý Příchod Ježíše Krista, Příchod Božího Království i konec naší nedobré civilizace. Satanovy lidští sluhové věří, že když uloví duše vyvolených, Druhý Příchod Ježíše Krista nenastane. Já ale věřím, že se v případě ulovených duší vyvolených lidí jedná spíše o jejich uvěznění a výměnu za prodloužení moci a odkladu trestu pekla, než o jejich snězení.
     Mě ale Bytosti z Boží Svatyně sdělily, že přijdou, jakmile zazní v jejich Svatyni poslední volající hlas a to bez ohledu na to, jestli byli ti, kdo volají, uloveni peklem!
     Já mohu dosvědčit, že se u Hospodina uzavírají dohody - smlouvy - o pronásledování vyvolených Satanovým spolkem i o jejich duševním ulovení. S tím vším Boží Plán počítá a má pro to svá řešení. Na jedné straně má být těm lidem ukradena jejich duše, na druhé straně mají v budoucnosti stanout v Božím Království, oděni v bílém rouchu. Je to zdánlivě nelogické, ale jde to dohromady. Věřte Pánu!
     Co se týče věznění lidských duší, jejich poničení či úplného zničení, závěrem bych řekl asi toto:
     Kdo je uvězněn, toho lze propustit. Kdo je poškozen, toho lze zregenerovat. A čí duše byla zcela zničena (například snězena démonem), toho lze znovu vytvořit (obnovit) jeho zkopírováním z časové dimenze (kdyby vymazán nebyl, tak by se nemohl zkopírovat, protože by tu pak byl dvakrát, ale když vymazán byl, tak se zkopírovat může a je tu zase jenom jednou, jako předtím).

     Vy, kdo prosíte za ty, které ulovilo peklo, pak volejte do nebe:

     „Ve jménu sedmi a dvanácti hvězd:
     Kdo byl svatý a uvězněn, ať je propuštěn; kdo byl svatý a poškozen, ať je zregenerován; kdo byl svatý a vymazán, ať je obnoven. Amen.“


     Jsou speciální finanční fondy, z nichž se čerpají prostředky k lovení vyvolených, zejména placení lovců duší i některých agentů, kteří oběti sledují. Ačkoli se členové Ďábelské mafie v normálním životě finančně podporují* jenom někdy, tak jakmile jde o lovení vyvolených, pak neváhají sáhnout do svých tajných fondů a z nich vše financovat. Tyto fondy zakládají a naplňují nejbohatší členové mafie.

     *
V jednotlivých odvětvích obchodu si často navzájem dohazují dobré kšefty, aby každý z nich prosperoval, a to i když se zdánlivě vůbec neznají, fyzicky se nikdy nesetkali a každý z nich žije v jiné zemi.