Homepage

(Verze 4/2009 Kandidát, autor Pavel Kastl)

Autor

     Tato kniha má čtyři části:

     1. Likvidátor

     Budete seznámeni se smrtící činností tajemných mužů, kteří dokáží z člověka vyrvat duši pouhým pohledem svých očí.

     2. Magie

     Zde vám předložím některé úvahy o magii, zejména o té nejvyšší černé, která do značné míry vládne světu.

     3. Vlažná harmonie

     Tady se dočtete o principu, na jehož základě by mohla fungovat relativně dokonalá lidská společnost.

     4. Pravé křesťanství

     Nakonec se dozvíte něco o novém a univerzálnějším křesťanství, o Spasení, modlitbách i Druhém Příchodu Ježíše Krista.


     Poděkování:

     Za inspiraci k napsání této knihy “děkuji” tomu, který byl první a do její uzávěrky ze všech nejsilnější – tajemnému muži z “Téčka” (i když bylo i několik dalších podobně silných):
     „Vidět “při práci” vás, to byl zážitek, na který nikdy nezapomenu. Vidět Černou stráž protékat přes živého člověka, sledovat ty Ďábelské energie, tu dokonalou ničící souhru!
     Po inspirativním zážitku z vaší blízkosti jsem začal psát tuhle knihu. Nebýt vás, nikdy bych ji nenapsal tak, jak jsem ji napsal. Děkuji vám za to, že jste nechtěně pomohl dobré věci. Ale protože to bylo nechtěně, tak vám za to nikdo nahoře nepoděkuje, a protože jste byl neúspěšný, tak vám za to nikdo nepoděkuje ani dole.“
     Dále “děkuji” vám všem ostatním, kteří jste mě ukázali, co všechno je možné v negativním slova smyslu a jak lze zničit kohokoli, kdo vám stojí v cestě; jak lhát tak, aby vám všichni uvěřili; jak manipulovat s děním i věděním tohoto světa tak, aby vítězila lež; jak vypadat nejlépe, nejupřímněji i nejdůvěryhodněji, i když jste nejhorší, nejvíc se přetvařujete i nejvíc lžete.

     Právní prohlášení: Informace uvedené v této vzdělávací knize nemusí být kompletně pravdivé. Jsou pouze osobním a subjektivním úhlem pohledu autora, který se může mýlit. Z toho důvodu se autor zříká jakékoli právní odpovědnosti za přesnost, pravdivost, kompletnost, bezpečnost či užitečnost jakékoli v této knize uvedené informace.