Homepage

    Panny a panicové

     Proč bývají vyvolení panicové a panny? Co panictví a panenství vlastně je?
     Jedná se o energetickou a fyzickou, respektive zdravotní poruchu, jak jsem o tom psal ve své knize “Tajemství lásky”.
     Pro zajímavost: Jsou bytosti, které mají oprávnění (kompetenci, povolení) krmit se tou energií, jíž způsobuje emocionální přetlak z neukojené sexuální potřeby. A tyto bytosti jsou posílány na toho, kdo má být panic či panna, nebo na ty lidi, kteří mají mít v sexuální oblasti určité specifické problémy. Ty bytosti dotyčné lidi zablokují a emocionálním přetlakem z jejich neukojeného chtíče se pak nakrmí.
     Jak se říká, jsou panny a panicové od lidí, a panny a panicové od Boha. A těch jsou dva hlavní druhy:
     a) Ti, kteří se brání pohlavnímu styku, i když fyzicky jsou schopni ho mít.
     b) Ti, kteří pohlavní styk mít nemohou, i když ho mít chtějí. To jsou ti “čistí proti své vůli”.
     Energeticko-zdravotní porucha, jež je příčinou panenství či panictví, nebo neschopnosti prožít pohlavní styk normálním způsobem včetně orgasmu, bezprostředně souvisí s energeticko-duševní kompatibilitou dotyčných s Božím Královstvím, respektive s tou jeho částí, jež je určena pro vyvolené.
     Ta má své velmi zvláštní vibrace i energetické proudy. A ty jsou kompatibilní pouze a jen se zvláštními lidmi, kteří, dá-li se to tak říci, představují díky své poruše kombinaci některých sexuálních poruch, moudrosti i šílenství zároveň.
     Kdo je panic nebo panna (nebo je alespoň neschopen normálně prožít pohlavní styk), ten plně netransformoval energii prostřednictvím pohlavního spojení s opačným pohlavím a zůstal od ostatních lidí v hlubším slova smyslu oddělen. Má posunuté a ne zcela normální energetické poměry mezi předním a zadním energetickým mechanizmem své duše i těla; má jiné frekvence myšlení a cítění s tou podmínkou, že se dotýkají Božského zdroje; něco z Božího světa viděl a zažil, a prožil myšlenky na to i napojení již za života v těle.
     Lidé většinou předpokládají, že do Božího Království mohou vstoupit jen ti nejlepší z nejlepších, ovšem to není tak úplně pravda. Dobro není jediným kritériem pro vstup do Božího Království, jak si mnozí lidé naivně myslí. Dobro musí být v člověku spojeno s Božskostí - energetickou kompatibilitou s Božím Královstvím. Proto se také může stát, že někteří velmi hodní lidé - pokud je jejich energie nekompatibilní s prostředím Božího Království - nebudou spaseni, i když mohou být charakterově lepší, než někteří vyvolení. V případě takovýchto dobrých lidí se jedná o nižší, řekněme “zemní” či “lidské dobro”, které může být jakoby velké, ale na Spasení nemusí stačit. Vždyť jsou ti, kteří - ač charakterově nic moc – jsou “porouchaní” Božím způsobem a do Božího Království energeticky prostě patří. Mnoho hříchů může být člověku odpuštěno, když je splněna podmínka energetické kompatibility s Božím Královstvím.


     [Věřím, že vyvolení musí prožít nelidské frekvence pocitů, zpracované, oproti normálním živým lidem, poněkud jiným mechanizmem, a doplněné absencí sexu a Božími pocity. Neexistuje teorie, kterou se někdo naučí, jí se ve svém životě řídí a dojde do Božího Království (a to platí i pro Boží desatero). Vyvolený musí prožít vše sám v sobě a to odlišným způsobem, než normální lidé.]