Homepage

    Otevřený dopis Pánům Svatých Hvězd (a nejen jim)

     Protože jsem krajně nespokojený s ubohou a zločineckou taktikou, kterou používá Svatá Boží Moc, napsal jsem jim všem, co si o tom myslím, v otevřeném dopise:

     Otevřený dopis Pánům Svatých Hvězd (a nejen jim):


     „Vy sráči! Proč válčíte tak, že pošlete ubohé, chudé a nemocné jednotlivce do boje proti miliónové a organizované Ďábelské mafii? Vždyť jste je předem odsoudili k prohře! A tomuhle ještě říkáte vyvolení? Pak jste ubožáci a blázni!
     Přicházíte “jako zloděj v noci” a vybíráte si slabé služebníky, které předem odsoudíte k pobytu v pekle. Vždyť přece dobře víte, jak špatně jejich pozemský život skončí, když znáte jejich budoucnost!
     Vaši vyvolení prohrávají a vy tomu téměř nečinně přihlížíte. Parchanti! Což neslyšíte jejich nářek? To už i Ďábel jedná se svými služebníky lépe než vy! V tomhle jste tedy ještě horší než on!

     Vy Čtyři Mocní z Boží Svatyně!

     Vezměte všechny shromážděné volající hlasy, a předneste je Pánům Svatých Hvězd a řekněte, že těch volání již bylo dost na to, aby udeřili, a bez milosti a soucitu zničili pekelný svět i jeho lidské služebníky!

     Pánové Svatých Hvězd - Svatá Rado, a Ty Nejmocnější a Nejstrašnější, který jsi ještě nad ní!

     Jestli za něco stojíte a jestli jste alespoň trochu dobří, pak již nikoho nevyvolujte k předem prohrané válce a místo toho do ní vytáhněte vy sami! Vždyť s těmi, kdo slouží Ďáblu, lze jednat jen po zlém! Tak vytáhněte do války a zničte je! A nastolte Boží Království pro všechny, kdo si to zaslouží!“


     (Tohle vypadá jako rouhání, ale rouhání to není. To oni sami chtěli, aby to někdo živý takhle prožil a vyslovil, aby měli důvod to jednou udělat, protože vždy, když se má něco stát, musí být někdo živý, kdo to tak chce - a s velmi silnými emocemi, ze kterých pak pramení i velmi silná slova.)