Homepage

    Obrácené myšlení, zrcadlo a kruh

     Nyní si povíme něco o tom, jak se lze lovcům duší bránit. Negativní energii likvidátorů lze totiž blokovat nebo alespoň tlumit a vy se to můžete naučit také. Kupříkladu přesměrováním energie do té části hlavy, skrze kterou má dopadnout na mozkovou tkáň - například horní část obličeje, čelo a horní část hlavy, což zároveň energeticky chrání i vaše oči – vstupní bránu k vaší duši.
     Obrana se provádí kombinací zrcadel a energetického krunýře (ten může být dokonce jedním jediným velkým zrcadlem podobným skořápce vejcete; při jeho stavění má dotyčný pocit, jakoby se rozšiřoval a může cítit i teplo vlastní energie poslané do krunýře), uvnitř něhož je dotyčný schován a chráněn proti negativním magickým útokům ze všech stran (je důležité umět krunýř dobře postavit i směrem dozadu). Avšak takový krunýř není až zase tolik moc účinný, protože pokrývá příliš velkou plochu a i když chrání celé tělo, tak každou jeho jednotlivou část poněkud menší silou. Tak či onak, někdy může být probourán extrémní démonickou silou, kterou ovšem disponuje jen nemnoho služebníků Ďábla.
     Bránit se lze také metodou “rozkládacího účinku” či energetického přizpůsobení se (tzv. “ladění”), které minimalizuje účinek psychokinetické či magické síly (zabrání bytosti z paralelního démonického světa uchvátit duši oběti). Část negativní energie odtlačí, část zjemní a rozptýlí, a zbývající potenciál paradoxně (ve změněné podobě či chcete-li frekvenci) může někdy vpustit i do sebe.
     Mám pocit, že v takových chvílích - při přímém magickém útoku na blízko - modlitby mnoho nepomohou. Lépe je aktivně se snažit zablokovat negativní útočící energii a neztrácet čas modlením. Jak se říká: „Nebesa pomáhají jen tomu, kdo si nejdříve pomůže sám.“

*******

     Základem obrany je obrácené myšlení, zrcadlo a kruh.
     Při “uhranutí zepředu” (útok očima) se předpokládá ta reakce člověka, že se bude dívat do očí mága a bude na ně myslet, začne se jich bát a vpustí energii z nich pramenící do sebe. A při “uhranutí zezadu” se naopak předpokládá, že si magického útoku napadený člověk nevšimne a myslí na všechno možné jen ne na to, že se na něj zezadu dívají strašlivé oči.
     Obrácené myšlení znamená nevěnovat očím lovce duší nadmíru pozornosti a i když z nich proudí silná negativní energie, tak si mezi nimi a sebou vytvořit ochrannou bariéru (udržovat si od energie, která očima mága proudí, vnitřní odstup). “Rozšířit se”, zablokovat se a myslet zevnitř ven, a věnovat největší procento své energie představě bloku (kruhového krunýře a zrcadel) a nikoli pozornosti na oči mága.
     Krunýř se dělá dokola kolem celého trupu a hlavy, takže jeho základem je kruh. A obranné zrcadlo je štít, který s trochou přízně Osudu odrazí (nebo alespoň ztlumí) magickou sílu a v ideálním případě dokonce vmanipuluje útočícího mága do situace, že nevědomě zaútočí sám na sebe (nevědomě se podívá sám sobě do tváře, avšak negativní následek se na něm může projevit někdy až za dvacet let, často však od dvou do šesti až sedmi let). Skrze obranné zrcadlo se lze na malou chvíli podívat do mágových očí, avšak tomuto pohledu je věnována menší část energie, než obrannému zrcadlu či krunýři (experti na tomto poli mohou dokonce poslat malý kousek sebe skrze zrcadlový krunýř ven, za tělo útočícího mága a vidět ho, jak se v něm odráží a jak se dívá sám na sebe).
     Toto umění, kterému říkám “Bílé umění Mistra zrcadel” – blokování, by si měli nacvičit všichni ti, kteří jsou Satanovým spolkem pronásledováni, tedy nemnoho lidí, jichž se to týká. Ale normálním, běžným lidem, by toto umění nebylo k ničemu a následující řádky pro ně tedy neplatí. Platí jen pro tu menšinu lidí, kteří jsou černými mágy pronásledováni:
     Nejprve začněte s jedním zrcadlem (například jako ochrana před přední částí trupu a hlavy) a chvíli ho držte. Pak postavte zrcadlo směrem dozadu (za svá záda a zejména hlavu) a opět ho chvíli držte. Jindy si zkoušejte zrcadlo nalevo, jindy napravo.
     Pak se jde dál a stavíte zrcadla všude kolem sebe, až se nakonec slijí v jedno jediné velké zrcadlo, které je všude kolem vás a vy jste schováni uvnitř něj - a zrcadlový ochranný krunýř je na světě.

     Trénink:

     Zpočátku cvičte v sedě. Uvolněte celé tělo, tedy i ruce, a snažte se cítit, jak vaše mysl ten krunýř i zrcadla utváří. Příklad:
     Sedíte na židli a cvičíte. Při nácviku zrcadla si nejprve prohlédnete stěnu za vámi, a pak postavíte zrcadlo a představíte si, že jste se vznesli za vaše záda a podíváte se na ně - ale nevidíte je a místo nich vidíte, jak se ta stěna odráží ve vašem zrcadle. Nebo jdete venku a postavíte krunýř kolem sebe, a pak vzlétnete a díváte se na sebe seshora a místo sebe vidíte, jak se v krunýři odráží nebe i okolní svět.
     Dále je vhodné, abyste po té, co začnete zvládat zrcadla, se snažili je udržet i v situaci, kdy jste rušeni. Může se stát, že na vás útočí několik mágů - například tři - a zároveň vás někdo osloví, aby vás vyrušil; na takový rozhovor se nesoustřeďte a stále rozhodující část vaší energie i pozornosti věnujte krunýři a zrcadlům; když postavíte svojí obranu včas, mágům to může zamezit “start”, tedy utvoření “první struktury” - bortícího se prostoru, umožňujícímu démonu přechod z démonického paralelního světa do světa tohoto a sáhnutí do vás.
     Naučte se držet krunýř a číst u toho třeba noviny nebo něco dělat, nebo si s někým povídat. Musíte naučit vaší mysl, aby se rozhodující část jejího potenciálu věnovala vaší obraně, i když jste něčím nebo někým, možná i záměrně, rušeni. Nebo neúmyslně, a mág toho využije (u pultu v prodejně, u přepážky na úřadu a podobně).
     Pokud se vám nedaří vidět krunýř jako jedno jediné veliké vejcovité zrcadlo, uvnitř něhož jste schováni, můžete ho třeba použít jen jako nezrcadlovou ochrannou energetickou vrstvu kolem vás, do které přidáte “záplatu” (zrcadlo) mezi vás a obličej každého útočícího mága (celý zrcadlový krunýř je ale slabší, než když se veškerá vaše energie přesune jen do jednoho jediného zrcadla, protože jeho plocha je menší než plocha celého krunýře). Zároveň si živě představíte, jak se mág do toho zrcadla dívá a vidí v něm sám sebe (této představě ale věnujte jen málo energie, aby nebyla realizována na úkor té energie, ze které se skládá vnitřní stěna vašeho zrcadla).
     Vždycky se ale učte obranu dokola, protože když například blokujete jednoho mága zleva a druhého zepředu, a zapomenete přitom na vaše záda a zadní část hlavy, může vás v té chvíli dostat další mág, útočící zezadu.
     Pokud ale zcela bezpečně víte, že je například jen jeden útočící likvidátor před vámi a kolem vás ani za vašimi zády žádný další není, můžete veškerou energii převést jen do předního zrcadla mezi toho jediného útočícího likvidátora a vás, a to zrcadlo pak bude tím silnější.

     Postřehy o zrcadlech:

·    Zrcadla se dají používat nejen při útoku mága, ale i ve chvíli, kdy proti vám nic nedělá. Například jste poznali černého mága a zdánlivě si ho vůbec nevšímáte; díváte se jinam a třeba i odcházíte směrem od něj, zády otočeni k němu - a třeba odchází dokonce i on od vás, též zády otočen k vám. Vy však nenápadně postavíte za svá záda zrcadlo a vidíte ho v něm zezadu, i když v té chvíli proti vám nic nedělá a vzdaluje se od vás zády otočen k vám. Jakmile však byl v zrcadle dobře zobrazen, začne to v něm pracovat.

·    Nejjednodušší, “nenáročná zrcadla”, jsou ta, ve kterých nemusíte zvenku vidět odraz okolního světa a na která se díváte pouze zevnitř a vidíte jen jejich zadní, vnitřní stěnu. Je to jednodušší metoda, než vidění odrazu ve vnější stěně zrcadel zvenčí.

·    O zrcadlech existují různé fámy. Třeba ta, že útočící černý mág je při pohledu do zrcadla ve vteřině mrtvý, čemuž nevěřím. A dokonce čím je černý mág silnější, tím hůře se zrcadlo proti němu staví. Největší “zápis zrcadlem” tedy obdrží ten černý mág, který je spíše slabší a třeba právě proto v zrcadle přesně zobrazen. A pouze “slabý zápis” nebo relativně neubližující obranný blok (ten se staví lehčeji než zrcadlo s křišťálově vyleštěnou plochou) obdrží ti nejsilnější ze zlých.

·    Je zajímavé, že když se lidé zobrazují v zrcadlech, tak většinou se velmi rychle zobrazí normální lidé, ale služebníci Ďábla se zobrazují poněkud pomaleji, protože zrcadlo v tu chvíli více pracuje a může mu to chvíli trvat.

·    Je vhodné používat tzv. “preventivní zrcadla”:
     Při setkání s podezřelými lidmi si je nenápadně zobrazte (klidně třeba jen z boku nebo zezadu) v (byť i sebeslabším) zrcadle a oni pak mají menší úspěšnost, když se vám později pokusí na magické úrovni ublížit.

·    Zrcadla s vnějším viděním odrazu útočícího černého mága se nemusejí stavět vždycky. Někdy se prostě nestaví. “Zkušená oběť” by při setkání s likvidátorem měla pomyslet na zrcadlo a cítit, jestli ho má nebo nemá stavět (zda to není z určitých důvodů momentálně nevhodné). V každém případě však udělá alespoň nenápadné energetické zahuštění zvané “děravé síto” (zvýšená elementární aktivita), jehož “díry” se “zazáplatují” či zahustí představou ochranné bariéry či plochy (některým lidem se účinné děravé síto utvoří zcela automaticky, jakmile se k nim přiblíží pekelná energie).

·    Při posilování energetické obrany lze použít i tzv. “technický strach”.
     Co se týče strachu, jeho extrémní, panická forma, se k obraně vědomě použít nedá, protože rozhodující (výjimečně až takřka veškerá) energie je využita na prožití záchvatu strachu (i když některé jeho frekvence mohou také fungovat jako obrana). A naopak, žádný strach a žádná obrana - klidný stav - znamená být bez zvýšení určitých druhů energie, působících jako bariéra či ochranný blok. Avšak částečný, ovladatelný strach, lze použít k posílení obrany, totiž “vlít” energii strachu do zrcadel či bloků a ty jsou pak o to silnější.

·    Zrcadla či “zahuštění” jiných částí těla než je hlava, se nedělají jen pomocí energie proudící z hlavy, ale převážně pomocí energie vyslanou tou částí těla, která se brání. Měli byste se naučit myslet jakoukoli částí vašeho těla a skrze ní vysílat obrannou energii, tedy naučit se myslet boky, stehnem na noze, prstem na ruce, zádovými svaly a tak dále. Představte si, že zrcadlo či energetickou bariéru musí postavit například jen pravý bok vašeho trupu a pak myslete vaším pravým bokem, a on vyšle obrannou energii a to zrcadlo postaví.

     Když tvoříte krunýř celou vaší silou, může se stát, že vyvinete takovou energii, že se na chvíli jaksi vnitřně rozechvějete. Je to krátkodobý stav, který se při pravidelném cvičení snižuje a zkracuje. Také vězte, že krunýř se utvoří až chvíli po jeho “nastartování” (a když ho přestanete vědomě držet, malou chvilku drží ještě “sám”). Krunýř má tedy určité časové zpoždění, ale je třeba docílit toho, aby toto zpoždění bylo co nejkratší - maximálně rychlého startu.
     Začít s obranou včas je velmi důležité, protože kdybyste začali stavět obranu až ve chvíli, kdy by již do vás sahal polozhmotnělý démon, nemuseli byste to stihnout. Proto je vhodné pozorovat své okolí a zjistit magický útok včas: při zpozorování každého podezřelého člověka ve vaší blízkosti, který se na vás dívá a jde z něj negativní energie (nebo má například tmavou auru), je vhodné si připravit krunýř a zrcadla do “pohotovostního stavu”, nebo rovnou blokovat (lépe je tisíckrát blokovat zbytečně, než jednou vynechat a pak přijít o duši). Stejně tak v situaci, kdy cítíte negativní energii z určitého směru, je dobré nejprve udělat základ krunýře a pak se teprve skrze něj tím směrem podívat.
     Je také vhodné dělat krunýř nejen kolem horní části trupu a hlavy, ale když je toho potřeba, tak i kolem střední a spodní části těla, tzv. “zahustit boky” (zejména pro blokaci zásahu likvidátorem, sedícím v autě nebo na lavičce a podobně, a kolem kterého oběť prochází). Jenže to všechno je velmi obtížné, a člověk stejně vždycky všechno a včas neuhlídá.
     Nicméně jsou dvě hlavní metody, jak procházet “magicky nepřátelským územím”:

     1) Všímáte si okolních lidí, a mezi sebe a ně stavíte zrcadlo nebo ochrannou energetickou vrstvu.

     2) Okolních lidí si nevšímáte, ale energeticky se zahustíte a stále kolem sebe těsně při těle držíte kostru energetického ochranného krunýře – tzv. “skafandr” (je to obtížné, ale experti dokáží být v tomto stavu energetického zahuštění i několik hodin).

     Při útoku na dálku může pomoci modlitba, spojená s krunýřem kolem celé místnosti, ve které se nacházíte, ještě lépe s krunýřem kolem celého vašeho bytu či domu, ale při útoku na blízko je lepší se bránit výše popsaným způsobem a neplýtvat hned zpočátku energií na modlitbu a vzývání nějakého anděla - nejprve krunýř, pak modlení.
     Někdo se pro změnu možná umí v takových těžkých chvílích koncentrovat na světlé duchovní světy, ale myslím, že je to velmi obtížné. Sice použitelné zejména při útoku na dálku, avšak nebezpečné při útoku na blízko, neboť to vyplýtvá energii použitelnou pro stavění zrcadel.


     (Pro zajímavost: existují “předělové” či “univerzální” světy, ze kterých lze do jakéhokoli dobra či zla - komukoliv lze pomoci či uškodit; odtamtud vede cestička kamkoliv - do jakéhokoliv orgánu lidského těla, který lze vyléčit či naopak poškodit, odtamtud lze kdykoliv vstoupit do nebe či do pekla, být likvidátorem či zachráncem během okamžiku. Tyto světy mají velmi blízko Stvořiteli a když se v nich ocitnete, je to jako kdybyste byli v neutrálním centru protikladů a zároveň na jakési křižovatce: krok doleva a jste v ráji, krok doprava a jste v pekle. Ale lidí, kteří tohle dokáží, je jen velmi málo. A vy, kdo si myslíte, jak moc jste moudří, zkuste to a vstupte tam, kde sídlí Stvořitel! Pomůže vám to pochopit, proč je všechno tak, jak to je.)

     Tradice říká, že kdo není mág a přitom odolá útokům vysoké černé magie, sám se stane mágem, tedy získá nějaké nadpřirozené schopnosti (duchovní zrak, práce s vnitřní energií, jasnovidnost, bílá magie).
     Tak například: je-li někdo prokletý a ničený na dálku, kdy se do jeho mysli dostanou mágové, tak se to může projevit nejen záchvaty strachu, ale třeba i tak, že dotyčný člověk tehdy, když jde spát a zavře oči, vidí strašlivé tváře s ještě strašlivějšíma očima, které ho jakoby probodávají (většinou jsou to démoni nebo lidé, ale mohou to být i zvířata či předměty). Jenže pokud se do nich všech dokáže dívat (nic jiného mu ani nezbývá) a všemu odolá, tak se ty oči dívají méně a méně často, a nakonec uhýbají a začnou se dívat stranou (jako když jim dochází síla), a posléze ustupují z mysli na dálku ničené osoby, která tímto procesem může získat nadpřirozené schopnosti a posílit svojí duši.
     Někteří mágové naopak mohou místo člověka proklít či začarovat věci, které používá a mohou mu ublížit: letadlo, motorové vozidlo, kolo, vrtačku, soustruh - prostě cokoli.
     Někdy tento akt černé magie pomůže zrušit modlitba za správnou funkčnost té věci a za to, aby dotyčnému ta věc neublížila (třeba nehoda způsobená náhlou poruchou motoru, “nevysvětlitelné” selhání brzd a podobně), a dále z té věci rukama sebrat negativní energii a zahodit jí, a světlou bioenergií tu věc očistit (eventuálně kolem té věci ještě postavit krunýř a pokusit se, aby jeho zrcadla zpětně působila v té chvíli, kdy byla ta věc prokletá).
     Magicky lze také otrávit i jídlo, ale lze je rovněž energeticky očistit. Musíte si představit Ducha Svatého a jeho Světlo, a vpustit ho do sebe a skrze sebe do toho jídla a vidět, jak to Světlo tím jídlem prochází a jak ho očišťuje.
     Proklít či začarovat lze takřka cokoliv a když má oběť například napjaté vztahy (v rodině, v zaměstnání, se sousedy a tak dále), kde schází takříkajíc “poslední kapka” a přetekl by pohár, po prokletí již ta poslední kapka přeteče a oběť vykoná čin, kterého by se za normálních okolností (bez magického ovlivnění) nikdy nedopustila.

     Ale zpět k Bílému umění Mistra zrcadel:

     Má rada je aby ani ten, kdo se toto umění naučí dokonale, nevyhledával místa a situace, kde se vystavuje magickým útokům. Má-li možnost, měl by se těm místům i lidem vyhnout - ustoupit i utéci. Ale když to nejde jinak a je už útoku skutečně vystaven, pak ať spustí svojí obranu naplno a žádného mága ať nepodceňuje: někteří mágové mohou vypadat fyzicky slabí (stará důchodkyně, dědeček opírající se o svojí hůlku, nedospělý člověk - skoro ještě dítě).
     Avšak i kdybyste uměli výše popsanou obranu bílé magie dokonale, přesto se zbytečně nechlubte a neříkejte: „Mě nemohou porazit, já to umím!“ Říkejte raději: „Snažím se, učím se, ale člověk nikdy neví, co se může stát.“ A nedělejte zrcadla příliš “agresivní” (ve smyslu prokletí každého, kdo se do nich podívá; dělejte je spravedlivé a jejich plocha ať je vyleštěná jako třpytící se křišťál). Jen přimějte toho, kdo se skrze to zrcadlo na vás dívá, aby se nevědomě podíval i sám na sebe: nemá-li s vámi zlé úmysly, tak ať se mu nic zlého nestane.
     Závěrem však musím vynést smutné konstatování: Když už se členové tajné Ďábelské mafie jednou rozhodnou někoho zlikvidovat, tak se jim to zpravidla dříve či později nějak podaří, ale výše popsané umění obrany dá dotyčnému většinou alespoň trochu času, takže může ve svém životě vykonat třeba ještě něco užitečného. A měl by také dopředu vzít v úvahu, že ho černí mágové možná dostanou a už předem prosit příslušné bytosti o to, aby zachránily jeho duši, byla-li by ukradena a přenesena k Ďáblu. Když to člověk udělá dříve, než ho dostanou – ještě za živa, tak mají démoni menší moc mu duševně ublížit a proto se modlete už předem za svojí duši, kdyby byla ulovena. Modlete se však i za duše všech těch, kteří již uloveni byli.