Homepage

    Některé triky lovců duší

     Snad nejpoužívanějšími místy pro lovení duší jsou hromadné dopravní prostředky jako autobus, vlak a tak dále. Pokud těmito prostředky oběť necestuje, tak je lovena v jiných místech a když to nejde jinak, tak klidně třeba i v obchodě při nákupu, v čekárně u lékaře a podobně.
     Někdy si mágové mohou zjistit nemocná a slabá místa na těle oběti. Takovouto informaci jim většinou dodají jejich lékaři, pravidelně hlásící mafii zdravotní stav těch lidí, o které se zajímá. Když by měla například slabé ledviny, mohli by na ně zaútočit a vyslat do nich svýma očima paprsek pekelného ohně (oběť jde třeba pomalou chůzí a míjí ji pomalu jedoucí automobil, a z očí řidiče vyšlehne paprsek pekelné energie a zasáhne její ledviny; ony potom “pálí” a mohou hůře fungovat, nebo dokonce i těžce onemocnět). Oběť by si po takovém zásahu měla udělat meditaci ke zkvalitnění léčivého biopole popsanou v “Mozaice moudrosti”, kapitola “Kvalitní léčba biotronikou”, a tou energií si ty ledviny vyčistit a ještě se pomodlit o to, aby opět začaly správně fungovat a přestaly bolet. Takovéto poškozování oběti se dělá, když jí mafie z nějakého důvodu potřebuje dostat do nemocnice. Po zásahu pekelným ohněm oběť onemocní a musí pak vyhledat lékaře nebo být dokonce hospitalizována a protože má Ďábelská mafie své lidi i ve zdravotnictví, může ji pak v nemocnici “dorazit” nebo dále poškozovat.
     K vraždění se také někdy používají zrcadlové sluneční brýle: není skrze ně vidět Ďábelský výraz a zlověstný lesk v očích lovců a jejich oběť si tak nevšimne toho, že je lovena. Paprsky pekelných energií procházejí skrze sklo a proto na sobě může mít “lovec v akci” brýle, nebo může likvidovat lidi skrze sklo okna v autě (výjimečně lze použít i odraz těla oběti v nějakém zrcadle).
     Také lze vraždit například pomocí zdánlivě přátelského rozhovoru: oslovená oběť se zamyslí nad tím, co jí likvidátor řekl nebo na co se jí zeptal, a přestane myslet na svoji obranu. Při rozhovoru se mu oběť “otevře” a dívá se mu do jeho očí a přemýšlí nad tím, co jí říká. Likvidátor však v průběhu rozhovoru “chytá přímku” do nitra oběti a ta může uprostřed věty náhle “vypustit duši”.
     Když se pro změnu oběť přestěhuje nebo dočasně přemístí do jiného města, než ve kterém byla pronásledována, tak jí cestou agenti sledují až tam a těm členům jejich ponuré Ďábelské organizace, kteří v tom městě žijí, oběť ukáží, aby věděli, jak vypadá (také jim pošlou internetem nebo spíše osobně po někom z nich její fotografii a podobně). Příklad: je víkend a v té čtvrti toho města, do kterého se oběť přemístila, je otevřená tzv. “večerka”. Do toho města a k tomu obchodu přijede informátor a stoupne si před něj a čeká, až si tam oběť přijde něco koupit. V okolí obchodu se pomalu a nenápadně prochází agent (třeba venčí psa), který čeká na nenápadné gesto, které mu informátor dá v případě, že se u toho obchodu oběť objeví. Když oběť přijde, informátor nenápadně změní svůj postoj a ten agent, který se prochází v okolí, si toho všimne a zajde se do toho obchodu na oběť podívat (informátora si přitom zdánlivě nevšímá a nebaví se s ním). Když si oběť prohlédne a zapamatuje si ji, tak ji pak v dalších dnech ukáže dalším tajným černým v tom městě a hon může začít.


     (Lovci duší se chovají dokonce tak nenápadně, že když by například zastihli svojí oběť u benzínové pumpy, tak když se jim likvidace nepovede, tak normálně natankují benzín nebo si v té pumpě alespoň něco koupí, aby vypadali jako normální zákazníci; na to mají své instrukce – být nenápadní a chovat se normálně.
     Řada služebníků Ďábla se dokonce ve svém životě zevně chová jako ti trochu lepší a trochu slušnější z lidí. Sami takové určitě znáte. Ti trochu lepší z lékařů, s citem pomáhající svým pacientům, slušní spoluobčané, kteří vám za malou odměnu nebo dokonce i zadarmo s lecčíms pomohou a jsou vstřícní ke svým bližním. A když takoví “slušní a dobří” lidé pro svůj temný pronárod náhle odvedou nějakou špinavou práci, pak je skoro nikdo z jejich okolí nepodezřívá. A to je jednou z jejich nejmocnějších zbraní.)


     Často se dělá to, že agenti oběť sledují a mobilem posílají textové zprávy, kam ve městě jde. Nebo vysledují, kterou ulicí pravidelně prochází a do té ulice pak přistaví auto a v něm sedí likvidátor, a když oběť prochází kolem něj, tak vyšle Ďábelskou polohmotu do jejího boku a může jí poškodit míchu v páteři a podobně.
     Je zákeřné útočit na oběť, když o tom neví: mág jde například za obětí a zezadu jí zasáhne? někteří mágové to mohou dokonce zkoušet i s dalekohledem (zpravidla na několik desítek metrů). Nebo se vetřou do blízkosti oběti, chovají se zcela nenápadně a zaútočí na ní až po delší chvíli, když je začne považovat za normální lidi, kteří se jí zdánlivě nevšímají a proto poleví v ostražitosti.
     Na závěr vám popíši jeden oblíbený způsob lovení lidí:

     Oběť dlouho sledují a chovají se zcela nenápadně, aby si ničeho nevšimla. Pak vyšlou jednoho z nejlepších a nejúspěšnějších likvidátorů například do trolejbusu nebo vlaku, ve kterém ta oběť pravidelně jezdí, nebo do knihovny, kde pravidelně sedává v čítárně a podobně, a on uspěje a uloví ji hned na první pokus.

     Některé další triky (zejména) k lovení vyvolených:

·    Když je tajných černých několik, někdy dělají to, že se jeden z nich chová nápadně, zepředu se dívá na svojí oběť a tím připoutá její pozornost na sebe. Mezitím se druhý Satanův sluha nenápadně přemístí za oběť a zezadu na ní zaútočí.

·    Když se oběť vyhýbá lidem s výjimkou navštěvování několika svých přátel, pak se temná mafie mnohdy dokáže infiltrovat i do domácího prostředí některého z nich tím způsobem, že se s ním nějaký tajný černý spřátelí, aby se dostal do jeho bytu tehdy, když tam přijde i vyvolený a v nestřežené chvíli ho v bytě jeho vlastního přítele ulovil. Samozřejmě, že pokud se v bytě přítele vyvoleného černý mág s vyvoleným setkává pravidelně, tak při prvních setkáních se většinou chová nenápadně a zaútočí třeba až při třetím nebo čtvrtém společném setkání. Někdy mohou tajní černí dojít až tak daleko, že si dokonce mohou namluvit někoho z příbuzných vyvoleného.


     (Služebníci Ďábla mají klíč skoro ke všem pozemským dveřím. Skoro všude se vetřou, ať již vloupáním nebo jako přátelé, sousedé či dokonce příbuzní oběti. Je tedy jedno, jaký zámek na dveřích rodina oběti má, protože jim je zpravidla otevře sama a v dobré víře, že k ní do domu vchází někdo, kdo to s ní myslí dobře.)

·    Když oběť cestuje například vlakem a to velmi daleko, může se likvidátor posadit do stejného kupé s ní a nemusí ihned útočit. Naopak, může počkat, až bude oběť podřimovat nebo usne (jak se to někdy při dlouhých cestách cestujícím stává) a tím poleví v ostražitosti. V takových případech zpočátku likvidátor dělá, že si oběti nevšímá, a třeba i zavře oči a tváří se, že on sám podřimuje či spí. Náhle však otevře oči a zadívá se na nic netušící oběť tak, že může vypustit duši. Proto je nejlepší spát pouze doma a v zamčeném pokoji, a ve společnosti cizích lidí být stále ve střehu a bdít (a spánek jen předstírat).

·    Existují i metody, jak poškodit oběť, aniž se na ní likvidátoři svýma očima dívají. Mohou se třeba postavit nebo posadit těsně vedle oběti a bokem do ní vyslat rozmělněnou negativní energii. Možná, že takto vyslaná energie mnoho neubližuje a lze se jí bránit klasickými “péčkovými” bloky.

·    Uškodit oběti bez pohledu i doteku lze také pomocí ukázání prstů na ní, třeba při rozhovoru. Z prstů vytrysklá energie může buď narušit zdravotní stav oběti nebo působit podobně jako přípojný bod pro vstup nějakého démona. Účinek je však slabší než u přímého fyzického doteku.


     (Podobně jako tajní černí používají magii proti svým obětem, je samotné lze magií také poškodit. V daném případě rovněž bez dotyku i pohledu, pomocí ukázání prstů na ně. Z nich vytrysklá energie nebo vyrobená polohmota pronikne do jejich těla a v něm pohybem ruky s prsty “škrtne” energetické centrum v návaznosti na duši a mozek, nebo alespoň důležité životní orgány.
     Na druhé straně, říká se, že: „Kdo se brání, musí jen přežít.“ Výše uvedené magické poškozování je útokem a nikoli obranou. Sám nevím, zda je vůbec rozumnou volbou takovouto schopnost ubližování rozvíjet. Snad jen kdyby byla použita pouze na tajné černé, kteří si být poškozováni zaslouží.)


·    Další odpornou taktikou je přenesení negativní energie do oběti jejich oběti (= do toho, komu má jejich oběť ublížit). To se dělá buď dotykem (při rozhovoru, zdánlivě přátelském pohlazení, když někomu připalujete cigaretu a podobně) nebo vypuštěním z očí (aplikovatelné i při pohledu z očí do očí), což způsobí, že vy dotyčného člověka (klidně třeba i domácí zvíře) najednou nějak přestanete mít rádi, nebo vás začne rozčilovat a váš vzájemný vztah se zkazí. Ve skutečnosti mág do vaší oběti dotykem nebo pohledem vtlačil energetickou značku démona a ten má pak větší moc do ní vstoupit, a vy pak na vaší oběť můžete zaútočit se stejnou nenávistí, s jakou byste útočili na toho démona. Tihle démoni dokáží vaše emoce obracet, například energii nenávisti, kterou chováte vůči tomu, kdo vám ublížil, ve vás náhle nechají vybuchnout a dopadnout na někoho úplně nevinného – vaší oběť, která je ale ve skutečnosti obětí tajných černých, kteří vás nepřímo přiměli k tomu, abyste jí ublížili.

     [Nyní vám předložím příklad jednoho takového magického útoku.
     Nějaká příslušnice Ďáblova národa má pomoci démonu jménem "Mlátič" někoho ubít (a zároveň jiným démonům nakrmit se bolestí toho, kdo bude ubitý, i utrpením toho, kdo to udělá a za to ho pak zavřou do vězení).
     Tato tajná černá vystupuje mezi lidmi jako slušná a soucitná žena, a nikdo jí z ničeho špatného nepodezřívá. Občas se setkává s dvojicí manželů, mezi kterými dochází k prudším hádkám a ten muž svou ženu občas v afektu uhodí. Ďáblova služebnice se s tou ženou tu a tam baví a občas jí polituje. Náhle se při rozhovoru s ní letmo dotkne prsty její ruky, nebo se na malou chvíli poněkud zvláštně podívá do jejích očí (přitom však myslí na démona a technikou "oběť oběti" vtiskne do ženy jeho značku - přípojný energetický bod). A do toho muže, kterého také občas vídá, vsune (buď ona, nebo jiný tajný černý, se kterým je domluvená), energetickou značku démona Mlátiče (buď také dotykem ruky nebo pohledem do jeho očí). A náhle se stane, že mezi těmi manžely dojde k prudšímu konfliktu, než kdy jindy, a ten muž svou ženu velmi surově zbije nebo dokonce úplně umlátí.
     Démoni se nakrmí a Ďáblova služebnice, které je na onu dvojici manželů poslala, pak jako slušná a soucitná žena pláče “lítostí” (ve skutečnosti pečlivě maskovanou radostí) nad tím, co to té chudince ten její surový manžel udělal!]


·    Oběť odchází z nějakého místa a temná mafie ví, kterou cestou půjde. Například se jedná o dlouhou ulici. Zpoza rohu opačného konce té ulice, než ze kterého oběť přichází, vyjde “náhodný” chodec jdoucí proti oběti, a když se k ní přiblíží a míjí se s ní, podívá se na ní jinak, než jak se na sebe chodci obvykle dívají.

·    Když člověk chodí pravidelně nakupovat do stejného obchodu, těsně před jeho příchodem tam může přijít likvidátor a být v obchodě dříve než oběť, a během nákupu jí ulovit.

·    Když jde oběť do nějaké nemocnice a posadí se do čekárny u nějaké ordinace, tak agent Ďábelské mafie projde celou tou nemocnicí a zjistí, ve které čekárně oběť sedí. Pak o tom podá zprávu mafii a pokud je to možné, tak její lékař okamžitě vystaví pro likvidátora doporučenku do té ordinace a on pak přijde do čekárny jako legální pacient a než přijde na oběť řada, může jí ulovit.

·    Někdy bývá k ulovení lidské duše používán i tzv. “smrtící úsměv”. Je to jako když se na vás usmívá ten, kdo vás má ze všech nejraději, kdo vám chce všechno dát, komu nejvíce záleží jenom na vás a kdo to s vámi myslí ze všech nejlépe. A vy se plni údivu do té usmívající se tváře podíváte a pohledíte do jejích očí, které však v tu chvíli vysílají smrtící energii. Velmi nebezpečné je, když je smrtící úsměv použit hezkou ženou na muže, který se v takovém případě může smrtící energii poměrně snadno otevřít a naopak. Smrtící úsměv lze také aplikovat u dětí, kdy se na dítě usměje ten, “kdo mu chce všechno dát, kdo pro něj určitě má ty nejlepší hračky a kdo to s ním myslí ze všech nejlépe”.

·    Tajní černí mohou také způsobit, že se oběti (zpravidla když si lehne a zavře oči) zjeví nějaká hezká, lákavá věc, a když se na ní s příjemnými pocity zadívá, náhle se ta věc promění v Ďábelskou tvář nebo se z ní na oběť skrze tu věc podívají démonické oči, vysílající ničivou energii (muži se třeba zjeví krásná žena a on se vnitřně otevře tomu pohledu a když se na ní s příjemnými emocemi a nechráněný obrannou bariérou zadívá, tak oči té ženy náhle dostanou Ďábelský výraz a vyšlou do něj pekelnou energii).

     Metod na poškození a ulovení vyvolených existuje obrovská spousta a spolek Satanův je mistrně ovládá. Jejich myšlení je šílené a přetvářka dokonalá a zde je pár dalších příkladů jejich taktiky:

·    Následující trik není používán k ulovení, i tak ale může oběť negativně ovlivnit. Například s tajným černým mluvíte přes Messenger a on vám odešle šťouchnutí (zvuk). V tu chvíli se na vás ale soustředí a spolu s tím zvukem (jak ho slyšíte a pomyslíte na něj) vyšle i negativní energii, kterou na dálku můžete přijmout.

·    Ďábelská mafie je také schopna zařídit lecjaké nehody, což se však dělá tam, kde nelze uplatnit magii (například když někdo umí magické útoky perfektně blokovat nebo oni nemají k přímému magickému útoku mnoho příležitostí), nebo když potřebují klasickou zdravotní újmu nějakého člověka.

·    Existuje zajímavý způsob, jak někomu mohou členové mafie vyhrožovat. Například k někomu přijde jeden z nich a bude si stěžovat, že se mu stalo to či ono, a krátce na to se stane stejná nehoda i dotyčnému člověku. A toto se může několikrát opakovat. Teprve pak tomu člověku někdo může naznačit, co se po něm vlastně chce.