Homepage

    Nadměrné globální utrpení a ti, kterým to vyhovuje

     Jak víme, největší problém lidí je jejich nadměrné utrpení. Je to globální problém, který se dá řešit jedině globálně a nikoli lokálně.
     Je také jasné, že uzdravit jednoho nemocného člověka, to není pomoc celému lidstvu, protože uzdravíte-li jednoho, jiný onemocní místo něj - a to díky existenci rovnováhy protikladných extrémů v lidském žití.
     Příklad uzdravení jednotlivce platí i pro sebezlepšování. Je málo platné, když někdo začne sám u sebe - chápat a učit se harmonicky žít. Zbývající drtivou většinou ostatních lidí bude brzy okraden a to nejen o peníze. U sebe je dobré začít, ale jen pokud to udělají úplně všichni! A to jednoho dne skoro uděláme, ať se to těm nejzlejším líbí, nebo ne.
     Toto dílo se nakonec podaří. Konec bude dobrý a šťastný, i když ty zlé porazíme teprve až po té, co oni porazí nás: „My jim to nakonec natřem, ale teprve až potom, co to oni natřou nám.“
     Smutnou pravdou totiž je, že nad veškerým lidským hemžením dlí lidé, kteří chtějí, aby se lidstvo jako celek stále trápilo a oni aby z toho měli jisté výhody. A někteří z těchto lidí spolupracují s Ďáblem. Existují, a jsou protikladem křesťanů i všech možných dobrých lidí všeho druhu.
     To oni zprostředkovávají Ďábelskému a démonickému světu tu energii, která umožňuje temným silám přechod z jejich světa do světa našeho a tyto síly tu pak mohou dělat více zla. Vždyť hrůzostrašné události, jakými byly koncentrační tábory, hromadné mučení a vraždění lidí, strašlivé choroby - to vše je výplodem Ďábla a jeho přisluhovačů, i když tyto události se členů spolku Satanova také někdy bolestně dotknou.
     Na druhé straně, existují i dobré věci, které podporují, například modernizace medicíny. Ta je částečně i jejich zájmem, neboť oni zde na zemi žijí jako lidé - také jsou nemocní, také trpí a vítají léčbu jejich fyzických nemocí.
     Abych uvedl věci na pravou míru, myslím, že nejvyšší sluhové Ďábla lidem většinou moc neubližují, jde jim pravděpodobně spíše o odklad Božího Soudu a lovení vyvolených, i když tu a tam, ne příliš často, přivozují některá neštěstí nebo zhoršení zdravotního stavu některým lidem, aby tak démonům, s nimiž spolupracují, pomohli se nakrmit.
     Různí lidé se na mnoha místech světa snaží zlepšit mnoho věcí a konat dobro (teď hovořím o skutečném Dobru, vedoucímu k Vlažné Harmonii a Božímu Království), ale tyto pozitivní snahy se často a pravidelně zvrátí ve zlo a vždycky se náhle nějak, často až i záhadně, pokazí. A není to náhodou.
     Nad veškerým nejpravdivějším pozitivním lidským úsilím dlí skupina lidí - zrůd, kteří podporují temné síly a Ďábelský svět vědomě přenášejí do světa našeho, aby se to, co je dobré a co má globálně pomoci těm nejvíce trpícím, ve zlé obracelo. A věřte mi, že takových lidí je mnohem více, než si umíte představit! A jsou organizováni. Jak praví staré přísloví: „Žijeme mezi ďábly.“
     Jsem přesvědčen, že řada z vás by si uvědomila nutnost globální likvidace extrémního zla po té, co by se osobně setkala se členy jisté celosvětové, supertajné a oficiálně neexistující organizace.