Homepage

    Modlitba pro náš vesmír

     „PraStvořiteli všech vesmírů, všepůsobící Tao, všemocná prasílo Alfa & Omega.
     Prosíme Tě, abys prostřednictvím Tvé pozitivní části, která je pro nás Univerzální Bůh, poslal více své energie a síly do pozitivní části Stvořitele našeho vesmíru, která je pro nás Bůh, a která na nás působí skrze všechny ty bytosti a světy, jež nám chtějí pomoci k míru a harmonickému štěstí. Dej jim všem více své síly, aby nám mohly více pomáhat.
     Poskládej ty kousky Tvého těla, které jsou pro nás vesmíry tak, aby v tomto našem vesmíru působily to, co my lidé nazýváme dobrem, a aby omezily pro nás zlé působení Ďábla tohoto vesmíru i ostatních temných sil.
     Stvořiteli našeho vesmíru, náš Otče i naše Matko:
     Uber moc tomu světu, který je démonický a chce nám škodit, a který je pro nás zlý, a seber mu moc se otevírat a vstupovat do světa našeho, aby nás v něm už nemohl dále ničit.
     Stvořiteli našeho vesmíru, náš Bratře i naše Sestro:
     Prosíme Tě, abys dal tomu světu, kterým k nám přicházejí andělé lásky, větší moc se otevírat a vstupovat do světa našeho, a prosvětlovat lidské duše Boží Láskou.
     Bože, náš Milenče i naše Milenko, Lásko všech našich lásek:
     Posílej svoji Lásku těm, kteří to potřebují nejvíce; těm, jež nejvíce strádají na duši i na těle - na nikoho z nich nezapomeň! Vysvoboď trpící ze spárů Temnoty a na všechny z nás sviť svým Světlem rovným dílem, aby v tomto vesmíru mohla zavládnout harmonická láska. Amen.“


     (Síla Alfa & Omega má pro nás dvě hlavní formy:
     Naše “lidská” Alfa & Omega, to je síla Hospodinova, a je počátek i konec naší civilizace. A Alfa & Omega veškerá, to je síla PraStvořitele, a je počátek a konec úplně všeho.)