Homepage

    Likvidátor

     Upozornění: Obsah této kapitoly je kombinací pravdy s fantastickým příběhem a ukazuje nám, jak to může vypadat a také bohužel někdy i vypadá, když existuje někdo takový, kdo se na vás jenom podívá a je s vámi amen. Takovýto likvidátor, či chcete-li, lovec duší, však obvykle loví jen vyvolené lidi. Jsou to panny a panicové, buď neschopní normálního pohlavního styku nebo nechtějící ho mít, kdo prožili návštěvu Boží Moci, nejčastěji v dětství. Někteří z nich mají znaky vyvolených tak výrazně patrné již v dětství, že jsou jejich duše uloveny ještě dříve, než tito lidé dospějí. Ďábelská mafie pozoruje lidi počínaje jejich dětstvím a uloví ty z nich, o kterých dojde k závěru, že jsou vyvolení.

__________________________________________________

     Jedna mladá dívka, nesoucí znamení vyvolených, si vyšla do městského parku, aby zde za krásného letního podvečera chvíli poseděla a zároveň vyvenčila domácího pudlíka. Do toho parku chodívá pravidelně, vždyť je v něm krásně a pejsek se v něm může proběhnout. Pod nádhernými rozkvetlými korunami stromů na jedné z laviček vždy chvíli posedí, a pozoruje záhony s kvetoucími růžemi a vdechuje jejich vůni.
     Náhle k sousední lavičce přichází tajemný muž. Pudlík je vůči němu nevšímavý, konec konců, vždyť ten muž nedělá nic špatného. Jen si sedne. Náhle se však na tu dívku zadívá strašlivým pohledem. Ta vytřeští oči a zachvátí jí smrtelná hrůza. Strašlivé a neviditelné ruce sahají do jejího mozku a uchvátí horní část její duše. Zacloumají s ní a vyrvou jí z jejího těla. Tělo dívky se pak na lavičce bezvládně svěsí, a tajemný muž vstane a odchází.

******

     Mladý chlapec, skoro ještě dítě, jede městským autobusem ze školy domů. Vždycky takhle jezdí, když škola skončí a ani neví, že se mu to má stát Osudným stejně jako to, že si určití strašliví lidé všimli toho, že občas mluví o tom, že viděl a zažil věci, které ostatní děti nevídají ani nezažívají. Je to citlivý, snad trochu zženštilý a psychicky labilní chlapec, který si s ostatními dětmi mnoho nerozumí. Byl totiž navštíven těmi Svatými, kteří přicházejí z jiného a lepšího světa, a kteří ho označili znamením vyvolených. A tak si peklo objednalo jeho duši, a tajemný muž mu pro ní došel.
     Chlapec sedí v autobuse stále dál, ačkoli měl již dávno vystoupit. U jeho domova stavěl autobus již před třemi zastávkami. Ještě dvě další a stojí na konečné. Všichni cestující vystupují, všichni až na jednoho. Tělo chlapce se ztrnulým výrazem ve tváři zůstává v autobuse sedět dál. Vypadá jako bez duše. A věřte nebo ne, ono už ji v sobě skutečně nemá. Před pár minutami se na něj totiž podívaly strašlivé oči.

******

     Postava tajemného muže přichází k odpočívadlu u benzínové pumpy, kde pije svojí kávu jeden člověk s velmi zvláštní profesí, který si navykl udělat zde vždy malou zastávku na svých pravidelných služebních cestách.
     Tajemný muž si sedne naproti něj a upře na něj svůj zrak. Ale pohled jeho očí není vůbec normální - je strašlivý a smrtící. Ten člověk vzhlédne k tajemnému muži a podívá se do jeho hrozných očí. Ani netuší, že se právě dívá na toho, kdo jakoby nemá ani existovat; na toho, kdo se jenom podívá - a je konec.
     Za malou chvíli se tajemný muž zvedá a odchází. A tomu člověku je náhle nějak divně, jako když jeho život nedává smysl. Cítí strach, nervozitu, a je sevřen velmi stísněným pocitem. Dopotácí se ke svému autu, otevře dveře a sedne si do něj, aby si odpočinul. Ani netuší, že mu praskla céva v mozku. Na chvíli usne a když se probudí, je mentálně vyřízený. Přestane mluvit a již nemůže vykonávat svojí profesi, která byla, jen tak mimochodem, pro dobro lidstva velmi důležitá. Ve svém užitečném oboru totiž zastával ten člověk velmi významné postavení.

******

     Tajemný neznámý jde dál. Vejde do restaurace, kde shodou okolností sedí jeden pán, jehož činnost brzdí velké obchody světa a posunuje světovou politiku tam, kde jí síly zla a mocní tohoto světa nechtějí mít.
     Ten pán vzhlédne od svého stolu a všimne si, že se na něj od protějšího stolu dívá divný muž. A ty jeho oči! Jde z nich magická síla.
     Jak se tak do nich dívá, náhle se ho zmocní hrůza. Jako když na něj sáhne sama smrt. Polije ho ledový strach. Cítí, jak na něj sahá neviditelná ruka. Odtrhne svůj pohled od těch očí, zavolá číšníka, zaplatí útratu a odchází.
     Přijde domů a stále musí myslet na ty oči. Chvílemi se ho zmocňuje úzkost. Lehne si a usne. Neklidně spí. Ráno vstává a vydává se na důležitou pracovní schůzku. Jede svým služebním vozem, ale znovu musí myslet na ty oči. Nemůže udržet pohromadě své myšlenky, nedokáže se soustředit. Náhle vjíždí do protisměru a plnou rychlostí narazí do protijedoucího nákladního automobilu. Je na místě mrtev.

******

     Jiný člověk je spoluzakladatelem náboženského hnutí, které překáží předním církvím tohoto světa. Je to zasvěcenec, který se oddal svatému životnímu poslání - šíření Pravdy. Jednoho dne jede vlakem do sousedního města a proti němu si sedne náš neznámý. Chvíli se na něj dívá a na nejbližší příští zastávce vystoupí. Ten člověk sice jede dál až do toho města, kam měl namířeno, ale přijede do něj již jako někdo jiný, než kým by měl být. Náhle je z něj blázen. A když se večer vrátí domů, při rodinné hádce zabije své rodiče. Zhroutí se a skončí v ústavu pro duševně choré. Kdyby ho někdo zastřelil, tak by se to vyšetřovalo, a zemřel by jako hrdina. Ale když se zbláznil a navíc spáchal několikanásobnou vraždu, tak je to přece mnohem pohodlnější! A navíc má ostudu a mnozí lidé se od jeho učení odvrátí.

******

     Tajemný muž dál hraje svojí strašlivou hru, ke které byl předurčen. Je silný jako King Kong a spolehlivě si umí prošlapat cestičku do většiny lidských mozků. A přece se za jeho pohledem skrývá malé dítě, kterým kdysi byl, i zlomený a umírající muž, kterým se má proti své vůli jednou stát. Ale nyní z něj je a ještě chvíli bude černá a drtivá tma, která pohltí a rozloží každého, koho pohltit a rozložit má. A tak se dívá na svojí další oběť. Ta po chvíli umírá na “selhání mozku” a padá na zem. Tajemný muž se k ní sklání a přihlížející lidé si naivně myslí, že je soucitným člověkem, který chce pomoci svému nemocnému bližnímu.

******

     Jsou místa, kde je jen černo, smrt a strach. A Černá stráž (mocní zlí duchové a démoni a ten, který jim velí a sedí na trůnu). Tam se živí lidé jen sotva objeví a pokud ano, zpravidla špatně končí. Ale když uprostřed takového místa spatříte živého a nepoškozeného člověka, který je tam jako doma, znamená to, že vědomě slouží tomu největšímu zlu a že je s ním jedna ruka.
     Kolem nás jsou jakési, laicky řečeno, energetické tunely (spojovací body mezi naším světem a těmi paralelními), které jsou za normálních okolností relativně prázdné. Ale když se k vám přibližuje nějaká mocná bytost z jiných světů, ty tunely se zaplní její energií a také energií toho světa, ze kterého ta bytost přichází. A náš tajemný muž se umí na negativní energie, bytosti i světy tak koncentrovat, že je přitáhne až do toho místa na tomto světě, kde zastihl svojí oběť, a společně s nimi jí zničí.
     V tu chvíli jsou ty tunely, o kterých jsem mluvil, plné negativní energie. Pro jeho oběť je to jako kdyby potkala samotného Ďábla, kterému se náš tajemný muž už dávno upsal, aby mohl mít svojí ničivou moc. A proto když se s ním jeho oběť setká, je to jako když se v tu chvíli ocitne v jiném světě, ve světě plném zla. Toho zla, které tajemný muž přitáhl z těch nejčernějších světů až sem k ní.

******

     Náš neznámý jde dál a dívá se do očí tomu, kdo je zasvěcený do bílé magie - však se také pomocí svého umění snaží zlepšit svět. Ten člověk po chvíli cítí, že se blíží jeho konec. Zkouší si představit magické zrcadlo, které jej ochrání a odrazí myšlenky i energii toho neznámého muže.
     Nejde to. Již první myšlenka na postavení zrcadla je rozložena a zničena strašlivou silou. Vzduch mezi tajemným mužem a jeho obětí je přebitý hyperaktivními elementárními částicemi, proměňuje se v jakousi pomalu postupující polohmotu a kousek po kousku směřuje do hlavy oběti (jako když jde po pěšině utvořené z bodů, na které se soustředí tajemný muž. Laicky řečeno: on promění vzduch ve hmotu, pošle jí do své oběti a ta hmota jí poničí mozek, a pak tu hmotu opět promění zpátky ve vzduch. Odborněji řečeno: přes mysl a tělo likvidátora - “lovce duší” - přejde zlá bytost z temných světů do světa tohoto a částečně zhmotnělá sáhne do své oběti, vyrve jí duši a vtáhne jí s sebou do svého paralelního démonického světa). Proráží ochranné biopole kolem hlavy, tu ochrannou energetickou vrstvu kolem mozku, bez níž by mozek nefungoval jak má a bez níž by se člověk jen stěží mohl podívat do očí někomu, kdo ho nemá rád, a zasahuje mozek.
     Ta tam je odolnost likvidovaného člověka proti magickým útokům. Houstne vzduch a kolem tajemného muže je vidět tmavě šedivý energetický vír. Jeho oběť náhle cítí, že je konec. Krátce na to přichází o svojí duši.


     [Kdyby za vámi nějaká zlá bytost, vyslaná jiným člověkem, přišla až k vám domů, tak ji vyprovoďte a pošlete ji pryč (jen jí ale logicky nevysvětlujte, proč vám nemá ublížit, protože vaše důvody takové bytosti vůbec nezajímají? je jim totiž úplně jedno, jestli jste v právu nebo jestli máte pravdu: je zajímá jen to, jestli vám v souladu s vaším Osudem mají či nemají ublížit). Jediné, co udělejte, je to, že je slušně, avšak důrazně, pošlete pryč. Otevřete dveře a jděte s tou bytostí ven z vašeho bytu. Pak ji zanechejte venku a pošlete ji tam, odkud přišla a k tomu, kdo ji poslal, a zavřete a zase se vraťte dovnitř. Ona samozřejmě prochází zdmi, ale to vyprovození dveřmi představuje určitou důležitou symboliku.]

******

     Tajemný muž jde dál. Má na sobě napsána jména svých obětí - ta jména jsou začernalá a škrtlá. O něco později spatří svojí další oběť. Podívá se na ni a hlasitě, zároveň i poněkud nespisovně, si pomyslí: „To je von!“ Vzápětí na to se dívá do očí někomu, komu ten pohled nemá teď ještě ublížit.
     Ten člověk je zvláštní tím, že tajemnému muži zdánlivě nevěnuje mnoho pozornosti. Místo do jeho očí se dívá stranou, a duchovním zrakem vidí a poznává démona, jenž se vznáší nad jeho hlavou a jehož na něj náš tajemný muž posílá. Zná ho již dlouhá léta. Démon podobné šedočerné barvy, jakou má energie tajemného muže, přistupuje k hlavě toho člověka, avšak nesahá do jeho mozku, jak si přeje onen tajemný muž. Místo toho se náhle zastaví a zase odstupuje (40% ničivé energie jde přímkou z očí tajemného muže, ale rozhodujících 60% jde přes jeho hlavu mírným horním obloukem společně s Ďábelskou bytostí nad horní část hlavy oběti).
     Tajemný muž svůj neúspěch přičítá tomu, že byl možná vyrušen a že se nemohl plně soustředit. To ale není ten pravý důvod.

__________________________________________________

     Svět se bude točit tak, jak se točit má a točit musí. A místo toho člověka, co se zbláznil, se objeví někdo jiný, kdo bude úspěšně pokračovat v jeho práci. Místo všech těch, které tajemný muž zničil, povstanou jiní, kteří vykonají to, co nemohli vykonat jejich zlikvidovaní předchůdci. A dotáhnou věci do konce, neboť taková je vůle ještě mocnějších než jsou ti, kteří našeho neznámého poslali ke všem těm lidem, které zahubil. A tomu již náš likvidátor nezabrání.

     [Ve světě se také hovoří o lidech, kteří spíše než likvidují, působí například na účastníky nějaké důležité schůze, na které se rozhoduje o něčem, na čem světové mafii záleží? tito lidé způsobují buď přátelskou atmosféru a shodu členů schůze (třeba podepsání nějaké významné smlouvy), nebo v ní naopak vyvolají hádku a rozkol, z čehož vznikne neshoda a nedojde mezi rokujícími stranami k uzavření dohody. Ale já myslím, že tohle asi ve své většině dělají také černí mágové.]

__________________________________________________

     Tajemní mužové však dokáží ještě jiné věci, než likvidovat a lovit. Například umějí být i skvěle prosperujícími obchodníky.
     Jistý pán, kterému se výhodně podařilo nakoupit akcie jedné prosperující firmy, jež během pár let výrazně stouply v ceně, jde na burzu, aby je tam prodal jednomu obchodníkovi. Kontakt na něj našel v inzerátech populárního časopisu, zavolal mu a domluvil si s ním schůzku. Přijde na burzu v dohodnutou dobu, podá si s obchodníkem ruku a začne s ním vyjednávat o tom, jaké množství těch akcií a za kolik od něj ten obchodník odkoupí. Obchodník, jehož duše pochází z temnější paralelního světa, než duše toho pána, ho přesvědčuje, aby mu prodal akcie velmi levně. Zadívá se do jeho očí a ten pán náhle neví, co dělá. Jako když se ho zmocní neznámá síla a nutí ho prodat akcie tomu obchodníkovi hluboko pod cenou, což také nakonec udělá. Když se vrátí domů, sám nechápe, jak mohl být tak “hloupý” a krajně nevýhodným prodejem svých akcií tolik prodělat. Vždyť přece věděl, že mají cenu mnohem vyšší, než za jakou je tomu obchodníkovi prodal!

__________________________________________________

     Likvidátoři působí ve všech zemích celého světa. A pokud si myslíte, že se tyhle věci - vraždy a mrzačení černou magií & psychokinezí - nedějí také v naší České republice, tak jste na velkém omylu!
     Tihle “lidé” dělají do nejvyšší černé magie a ničí nejen na blízko, ale někteří i na dálku, a jsou informovaní dokonce i o některých konkrétních událostech z budoucnosti, se kterou jsou částečně seznamováni. A když jim Ďábel poručí, tak zlikvidují kohokoliv ze svých blízkých.

     Pro zajímavost, zvýšené psychokinetické schopnosti lze také získat:

     - speciálním operativním zásahem do mozku

     - mozkovým onemocněním

     - speciálním tréninkem mysli

     - “zaprodáním se Ďáblu”, tedy službou nějaké zlé démonické bytosti a dlouhodobým magickým výcvikem (též geneticky: u některých kultů prý docházelo k plození dětí jen mezi těmi lidmi, kteří měli tyto schopnosti nejrozvinutější a během několika generací tak vznikli lidé s abnormálními schopnostmi? říká se však, že u některých z nich pak prý docházelo k jakési vzácné chorobě mozku - mozkovému parazitu či přivtělení nějaké škodlivé duchovní bytosti)

     Někdy se stává (i když jen výjimečně), že když měli likvidátoři více neúspěchů, negativní energie (respektive zlé bytosti) se s určitým časovým zpožděním mohou k některým z nich vracet (“obracet se”) a škodit jim. Ale to je pouze domněnka a možné je, že jim to neškodí a jenom jsou v pekle démoni naštvaní, že nebyl vyvolený uloven.
     Služebníci Ďábla se oprávněně spoléhají na to, že je bude Ďábel ochraňovat mnoho tisíc let a to až do Božího Soudu, což také dělá. Proto mu slouží, jak nejlépe mohou, aby si tím zajistili mnoho tisíc let života.
     Je mi opravdu velmi líto, ale z hlediska věčnosti je jedno, jestli střelíte do likvidátora nebo do někoho velmi dobrého. Když sejmete likvidátora, ze světa zmizí i někdo velmi dobrý, a když sejmete toho velmi dobrého, ze světa zmizí i likvidátor. Součet obou činů je stejně dobrý jako zlý. Tak je tomu z hlediska věčnosti, ale z hlediska našeho času je ovšem mnohem lepší toho likvidátora sejmout.

     Slovy jednoho z mých přísloví:

·    Ti, co budují a ničí, ač opační, mají tolik společného! Ti, co budují, ti budují a ničí, a ti, co ničí, ti ničí a budují.

     Když likvidátor někoho uloví, tak díky tomu povstane někdo jiný. Když likvidátor poničí mozek nějaké své oběti, někde ve světě se někdo náhle uzdraví z mozkové choroby, se kterou léta marně bojoval. Když likvidátor pošle někoho do pekla, jiný díky tomu může do nebe. Likvidátoři zdánlivě jen likvidují a ničí, ale oklikou i budují (aniž chtějí a proti jejich vůli), a ti nejlepší lidé zdánlivě jen zachraňují a budují, ale oklikou i ničí (aniž chtějí a proti jejich vůli).

__________________________________________________

     Na světě je mnoho zvláštních lidí, kteří často likvidují právě ty, kteří většině z nás chtějí skutečně pomoci. A často ochraňují právě ty, kteří většině z nás chtějí škodit. Ale stejně se nakonec stane jen to, co se stát má a stát musí, ať dobré či zlé.
     Nebojte se ale, že se nějaký takový tajemný muž jednoho dne podívá do očí i vám. Pokud nejste nikdo významný v tom slova smyslu, že byste skutečně překáželi těm mocným, kteří pomalu a po kouskách plánují bídu těch nižších vrstev a v jisté míře i celkovou dezinformovanost, a pokud nejste ani jedněmi z vyvolených, kteří jsou pro ty tajemné a zlé, co oficiálně ani neexistují, cennou kořistí a trofejí, tak se vám nikdo takový do vašich očí podívat nepřijde.
     A kdybyste i přesto jednoho z takových tajemných mužů potkali (pro zajímavost, existují i tajemné ženy), nedívejte se mu do očí, ale stranou. A pokud by se na vás ten tajemný muž přece jen zadíval svým smrtícím pohledem, braňte se tak, jak je to popsáno v kapitole “Obrácené myšlení, zrcadlo a kruh”. Ale i kdybyste jednomu takovému tajemnému muži unikli, po něm by přišli další a další, protože koho si mocní tohoto světa naplánují ulovit, toho uloví.

__________________________________________________

     Tato krátká povídka byla o jedné z mnoha zlých věcí, které existují na tomto světě, i když detaily tohoto příběhu jsou částečně smyšlené.
     Je celá řada lidí, kteří čtou různé horory a fantastické časopisy i knihy, a sledují bezpočet filmů o různých nadpřirozených věcech v kinech, videu i televizi. Víte, ono se o tom těmto lidem hezky čte i povídá, hezky se jim na to všechno kouká, ale chraň je Osud, kdyby se s něčím takovým měli skutečně setkat tváří v tvář!
     Určitě si o celé řadě lidí myslíte, že jsou zlí. To jste ale ještě nepotkali tajemného likvidátora:

·    Člověk si o mnoha lidech myslí, že jsou zlí, ale jen do té doby, dokud nepotká někoho, kdo je ještě mnohem horší, než oni. Teprve pak si o nich začne myslet, že jsou dobří.

     A stejně tak obráceně, určitě si o celé řadě lidí myslíte, že jsou dobří. To jste ale nepotkali nikoho ještě mnohem lepšího:

·    Člověk si o mnoha lidech myslí, že jsou dobří, ale jen do té doby, dokud nepotká někoho, kdo je ještě mnohem lepší, než oni. Teprve pak si o nich začne myslet, že jsou zlí.