Homepage

    Kdo jim vadí, toho zlikvidují

     Po světě chodí více tajemných mužů, aby se pokusili “v tichosti odklidit” (nenápadně a neprokazatelným způsobem zlikvidovat) toho, kdo je “nepohodlný”, nejčastěji však aby ulovili toho, jehož duše má pro Ďábla nějakou cenu (velmi cennou obětí jsou ti, kdo jsou vyvolení). Také se může stát, že když mají podezření, že se jedná o odolnějšího člověka, může přijít klidně trojice nebo i pětice takových tajemných mužů najednou a každý z nich se koncentruje na jejich společnou oběť z jiné strany.
     Dnešní svět poskytuje mnoho technických vymožeností a řadu z nich používají nejen normální tajné služby a různé mafie, ale i národ Ďábla – nejvyšší světová mafie. Jejich pomocí totiž může svojí oběť snadno veřejně zostudit nebo jí vydírat a nutit k různým ústupkům: falešná nebo i autentická videonahrávka či telefonní rozhovor, kde dotyčný dělá nebo říká něco, co vyvolá veřejné pohoršení a způsobí ostudu; různé materiály jako úryvky z dopisů nebo konverzací přes internet, kdy je dotyčný zmanipulován napsat něco kompromitujícího nebo je část toho, co řekl, obratně vytržena z celkového kontextu tak, aby to působilo špatným dojmem. Tohle je účinné u těch lidí, kteří by mohli být veřejnosti nějak sympatičtí a mohli by negativním, tj. pravdivým způsobem, ovlivnit veřejné mínění.
     Samozřejmě, že existují také prostředky fyzického poškození údajně používané normálními mafiemi, počínaje fyzickým přepadením a konče píchnutím tenkou jehlou se speciální chemikálií či jedem, když jde dotyčný třeba ve městě po ulici nebo je v tlačenici v autobusu; výbušninou či drogou v cigaretě, jídle, pití; autonehoda; vysílání ničivých zvuků, vibrací či záření do oběti; upravení televizního či rádiového signálu tak, aby dotyčného poškodil nebo ho přiměl ke spáchání nějakého hrozného činu a nejlépe je ho u toho ještě natočit na video a říci, jak strašně je ten člověk šílený či zlý a popudit tak lidi i veřejné mínění proti němu; chemikálie v ovzduší v místnosti, kde dotyčný člověk přebývá, které ovlivní jeho zdravotní stav nebo způsobí šílenství a tisíce dalších věcí.
     Výše uvedené fyzické likvidační praktiky se většinou týkají spíše “normálních” tajných služeb a organizací a nikoli Ďábelské mafie, protože likvidace fyzickou cestou = normální mafie, a likvidace magickou cestou = Ďábelská mafie. Ale vím, že i Satanovy služebníci používají fyzické násilí, ale řekl bych, že ne moc často, protože to většinou díky jejich magickým schopnostem nemají zapotřebí.
     Někdy se také může stát, že spolu obě mafie – normální i Ďábelská - “spolupracují”, aniž ta normální ví o tom, že pracuje pro tu Ďábelskou. Nejraději se však služebníci Ďábla chovají přirozeně a nenápadně, ale to nikoli proto, že by to byli slušní lidé, ale jen proto, aby takovým dojmem působili.

     Ještě několik dalších postřehů:

     1. Jsou schopni zostudit každého, v koho, respektive v čí poselství, by se mohlo v budoucnu uvěřit, pokud je to poselství pravé. A dnešní moderní elektronika poskytuje mnoho možností, jak až “do skonání světa” uchovat důkazy, ať již pravé či uměle vyrobené, které vám vezmou víru v to, v co byste jinak uvěřili.

     2. Sami bez lidem srozumitelného důvodu většinou fyzicky neútočí, ale člověka stále sledují a čekají, kdy udělá chybu. Jakmile se do něčeho nebezpečného zaplete (nebo ho do něčeho zapletou i oni sami, předstírajíce spolupráci s ním a pak vytvoří okolnosti, ve kterých udělá chybu a “zklame” je a tím získají důvod mu ublížit), tak mohou skrytě zmanipulovat situaci tak, že dojde třeba i k fyzickému útoku nebo únosu (zejména u vyvolených, které nemohou z nějakého důvodu již delší dobu ulovit). Proto se někdy mohou uchýlit i k fyzické likvidaci, jejímž závěrem je však samozřejmě ulovení duše. Neumíte si představit, jak Ďábelsky rafinované plány jsou schopni zosnovat!

     3. Jsou adaptabilní. Budou jednat v souladu s tím, co se o nich ví. Viděl jsem, jak byli neradi, že jsem o nich něco vyzradil v této knize. Mohou také změnit své chování tak, aby bylo jiné, než jak jsem je v této svaté knize popsal. Několik příkladů:
     Zde bude napsáno, že členové Satanova pronároda předstírají, že jsou nevěřící, a oni pak pro své akce budou vybírat ty své členy, kteří jsou oficiálně věřícími lidmi. Zde bude napsáno, že loví lidi zejména v prostředcích hromadné dopravy, a oni to kvůli tomu změní a budou je lovit na jejich pracovišti a tak dále. Zde bude napsáno, že nepoužívají ozařování a jedy, a oni to kvůli tomu změní a budou je používat. Prostě dokáží se adaptovat a přizpůsobit tomu, co se o nich ví, a jednat jinak. A jsou-li si jisti tím, že se na to nepřijde, tak udělají cokoliv, jen aby dosáhli svého.

     Když mají o některé lidi zájem, pečlivě je sledují. A to dokonce včetně vloupání se do domova dětí, které podezřívají z možného vyvolení. Ďáblova mafie má své lidi ve všech zemích. Ve městech (mnoho nepřeženu, když řeknu, že mají svého člověka dokonce i v každé vesnici) jsou většinou na všech strategických místech: hlavní autobusové a vlakové nádraží; velké obchodní domy; přestupná stanice, na které se kříží více důležitých linek městské hromadné dopravy; někdy i letiště a hotely. A pravidelně se též někdo z nich prochází méně frekventovanými částmi města, aby sledoval dění a některé lidi. Také používají informace z odposlechu telefonních hovorů a samozřejmě lokalizování oběti podle jejího mobilního telefonu, pokud ho má. A pokud bychom na svém těle nosili nějaké identifikační čipy a podobně, tak by s námi měla světová mafie ještě daleko menší práci. Ti lidé chodívají průměrně oblečení a chovají se normálně a nenápadně. Většinou nevyhledávají své oběti v jejich bydlišti, ale naopak čekají, až oběť své bydliště opustí a někde mimo něj jí dostihnou.
     Aby vypadali co nejméně podezřele, tak ke sledování některých svých obětí někdy používají ženy (ve službách Ďábelské mafie můžete nalézt dokonce i některé velmi hezké ženy, i když většinou mají malinko hrubší rysy a pod jemnou ženskou slupkou lze vycítit chladnější a tvrdší jádro) a výjimečně dokonce i děti (ty již od raného dětství vnímají jak peklo tak lidskou realitu; některé z nich se jako děti či velmi mladí lidé mohou díky fyzickému vlivu jejich nedospělých organizmů tu a tam výjimečně projevit - buď se baví o svých tajných věcech tak hlasitě, že je někdo zaslechne, nebo se někdy mohou chovat poněkud nápadněji, než když jsou dospělí). Protože se k sobě členové této nejtemnější mafie na veřejnosti chovají tak, jakoby se vůbec neznali a je jich obrovský počet, tak pokud spáchají nějaký zločin, který je oficiálně vyšetřován, mohou si kdykoli obstarat ty nejlepší a nejdůvěryhodnější svědky ze svých řad (a dokonce i z řad zmanipulovaných normálních lidí), kteří vystupují jako cizí a nezúčastnění lidé, mluvící ve prospěch obžalovaného. Jejich uměním je lež a dokonalá přetvářka. Mají svůj výcvik a svá pravidla, a přetvařovat se a lhát umí dokonale. Myslím, že by to nepoznal ani detektor lži.
     O obyčejné lidi se zpravidla nezajímají. Jejich pozornost je upnuta na cenné lidi: kdyby tu nebyli, tak by se všímali i obyčejných, respektive alespoň těch trochu moudřejších či trochu lepších z nich.
     Toho, kdo “vadí”, nejprve začnou sledovat a odposlouchávají mu telefon. Také si zjistí, na která místa pravidelně chodí, aby ho někde cestou mohli překvapit. Kdo jim uniká a chce je trochu zdržet, nesmí pravidelně chodit na stejná místa ve stejnou dobu. Nesmí mít mobilní telefon, nesmí také cestovat prostředky veřejné hromadné dopravy a v podstatě se musí vyhýbat lidem, respektive veřejným místům, a omezit své cesty po městě a podobně na nezbytně nutné minimum.

     Nesmírně důležité jsou pro lovené lidi následující taktická pravidla:

     1. Nikdy nepoužívat prostředky městské hromadné dopravy.

     2. Nepoužívat mobilní telefony a ani do pevné linky se nikdy s ničím nesvěřovat – nikdy neříkat vaše názory, kam se chystáte jít a podobně. To samé platí pro jakoukoli komunikaci přes internet. Pokud jste sledovaní, členové mafie se mohou vetřít do vaší přízně a předstírat, že jsou vaši přátelé a komunikovat s vámi.

     3. Střídat a měnit ulice, chodit oklikami - pokaždé jinudy.

     4. Nikdy naráz neprocházet delší ulicí, protože než jí stihnete projít, může v autě v té ulici již sedět likvidátor a “sejmout” vás, když kolem něj procházíte.

     5. Neustále se rozhlížet po všech lidech (hlídat si je) – v autech stojících i kolem vás jedoucích (eventuálně i na bicyklech a motocyklech), jdoucích za vámi, vedle vás i proti vám, a mít stále připravenou energetickou bariéru, aby šla vložit mezi ně a vás (být energeticky zahuštěný).

     6. Nikam nechodit pravidelně. Ani nakupovat do stejného obchodu (najdou vás, i kdybyste jeli autem nakupovat do nějaké vzdálené vesnice, kde jste ještě nikdy nenakupovali; ideální je posílat si do obchodu někoho blízkého nebo být velmi opatrní a hlídat si všechno včetně toho, co kupujete, neboť do potravy může být poslána negativní energie).

     7. Pokud máte doma odposlech, nikdy nemluvte nahlas o tom, kam se chystáte jít, ani o vašich jiných plánech. Kdyžtak třeba nahlas řekněte, že jdete nakoupit do odchodu a přitom místo toho jděte k tetě. Nebo klapněte dveřmi a řekněte, že jdete do sklepa, a přitom opustíte dům a půjdete třeba ke kamarádovi. Ovšem horší než samotný odposlech by bylo, kdybyste měli doma miniaturní skrytou kameru, která by vás neustále monitorovala.

     8. Pokud máte automobil, mějte ho zamčený v garáži a nenechávejte ho stát nikde, kde by do něj šlo někým cizím umístit nějaké sledovací zařízení. A zabezpečte si svůj dům tak, aby se do něj žádný tajný černý nedostal. To znamená, že nesmíte použít žádný oficiální a sériově vyráběný zámek, protože všechny mohou tajní odemknout. Musíte si vyrobit svůj vlastní zámek, respektive zavírat a zablokovávat dveře tak, abyste jenom vy věděli, jak se dají otevřít. Také si můžete umístit do bytu skryté kamery nebo si alespoň dávat na dveře např. vlas nebo něco ještě méně nápadného, podle čeho byste poznali, že ve vašem bytě po dobu vaší nepřítomnosti byl někdo cizí. Nejlepší však je, aby byl někdo stále doma a hlídal, aby do domu nikdy nevstoupil nikdo cizí. Taktéž je nejlepší nikdy nepřijímat žádné návštěvy (ani když je to někdo, o kom si myslíte, že s vámi má dobré úmysly). A nikdy se nenechte vylákat z domova pod žádnou záminkou. Vždy musí uvnitř zůstat někdo, kdo hlídá.

     9. Když máte peníze, žijte jen z úroků a přestaňte chodit do zaměstnání (pokud to není nějaké bezpečné a liduprázdné pracoviště či uprostřed několika lidí, které velmi dobře znáte), abyste se vyhnuli pravidelným cestám na pravidelné místo.

     10. Nikdy nemějte doma nic nelegálního ani nic nelegálního nedělejte.

     11. Chcete-li opravdu uniknout, nezbývá vám nic jiného, než sebevražda, nebo milosrdná přirozená smrt včas, dokud ještě nejste uloveni.

     Ale ani tato taktická pravidla nestačí na záchranu. Satanovy sluhové si na rozdíl od některých méně šikovných tajných služeb počínají mnohem obratněji (tedy alespoň většina z nich). Tak například když pojedete autem a budou vás sledovat, s nejvyšší pravděpodobností se na vás nenalepí, abyste si toho vy nebo i někdo jiný mohli všimnout (pak byste měli svědky na to, že vás někdo sleduje či pronásleduje). Udělají to tak, že když projíždíte například skrze vesnice, tak z té vesnice, kterou vás vidí projíždět, pošlou zprávu do druhé vesnice, ke které míříte. Podobně když posílají textové zprávy o vašem pohybu, nedívají se přitom na vás, ale tváří se, že vás vůbec nevidí a že jsou normální lidé, kteří se o vás vůbec nestarají. Pracují nenápadně a skrytě.
     “Hon na člověka” začíná tehdy, když člověk začne vadit těm mocným, kteří oficiálně ani neexistují. Dotyčný chudák pak třeba nastoupí do metra a společně s ním tam nastoupí i nenápadný člověk v civilní bundě, džínsech a s taškou v ruce. Vypadá jako jeden z mnoha, kteří jedou do práce či z práce a přitom mezi ně vůbec nepatří. A navzdory tomu, že se svojí obětí do metra nastoupil, z něj již vystoupí bez ní.