Homepage

    Ježíš a láska k bližnímu

     Ježíš řekl: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“
     Koho milujeme, toho štěstí chceme. A protože jsme většinou egoističtí a milujeme sami sebe intenzivněji, než druhé, sami sobě tím pádem přejeme své vlastní štěstí více, než jak moc ho přejeme těm druhým.
     Milovat svého bližního jako sám sebe znamená přát si jeho štěstí stejně intenzivně, jako své vlastní. Otázkou jen zůstává, máme-li pojem “bližní” rozšířit i na živé bytosti z jiných vesmírů.

     Jsou dvě možnosti:

     1. Budeme sobci a v našem vesmíru budeme prosazovat jen naše zájmy = budeme nadmíru šťastni na úkor živých tvorů žijících v jiných vesmírech, nebo:

     2. Naše štěstí harmonicky rozdělíme mezi nás a ostatní živé tvory žijící jak v našem vesmíru, tak v těch ostatních, a společně vytvoříme vlažně harmonickou část VšeOrganizmu.

     Jinými slovy řečeno, mohli bychom buď:

     a) utvořit globální, nadprůměrné štěstí v jedné civilizaci, v jedné galaxii, v jednom vesmíru, avšak to není univerzálním řešením nadměrného utrpení všech živých tvorů, protože naším nadměrným štěstím poničíme jinou civilizaci, jinou galaxii, jiný vesmír.

     Nebo:

     b) docílit globální vlažné harmonie u všech civilizací v našem vesmíru a dostat náš vesmír do vlažně harmonického stavu, ve kterém nebude zapříčiňovat existenci takových jiných vesmírů, ve kterých živé bytosti nadmíru trpí. Avšak ani existenci těch vesmírů, kde jsou živé bytosti nadmíru šťastné.

     Na každý pád ideálním stavem je, když se milujeme všichni navzájem stejnou měrou (=napůl) a všichni se snažíme pomoci jeden druhému. To však bohužel nelze na Zemi uskutečnit, mimo mnohé jiné i kvůli Satanovu národu, který by takovou lásku nemohl prožít a kazil by jí nám všem ostatním.