Homepage

    Jak správně žít

     Žijte normálně a trochu dobře a snažte se o to “lepší”, ale předem odevzdejte vaše duše Svaté Trojici a i když žijete normálně, buďte stále připraveni na příchod Páně.
     Snažte se ve vašem životě o relativní dobro: kupujte jen ty výrobky, které co nejméně škodí životnímu prostředí; třeba trochu sportujte a choďte do přírody; dělejte nějaké užitečné zaměstnání, které se (byť byste měli malou mzdu) co nejméně podílí na ničení životního prostředí a jehož výsledkem je produkce zdravých a pro život člověka potřebných věcí (například pekař, zemědělec nepoužívající umělá hnojiva), a rozumně si užívejte pozitiv lidského žití. Přesto však získejte a podržte si moudrost a buďte připraveni na události, jež jsou předzvěstí Druhého Příchodu Ježíše Krista.
     Dělejte věci poctivě: když pěstujete, tak včas zalévejte? když chováte koně, tak ať je v kondici? když si užíváte sexu, tak ať to stojí za to? když posilujete, tak ať máte trochu vidět svaly? když se opijete, tak si u toho pěkně zazpívejte. A když voní květina, nebojte se plně vdechnout její vůni.
     Ale u toho všeho a každý den sobě vzpomeňte, že sami sobě nepatříte a že je nad vámi někdo, kdo jednou přijde a bude chtít ve vašem nitru objevit velký kus místa, které je s láskou uchováno jen pro něj, a denně hlazeno a hýčkáno tou vaší částí, která ho miluje.

*******

     Co se týče toho, jak máme správně žít, skoro všichni nám lhali: rodiče, učitelé, novináři, režiséři, spisovatelé, přátelé. A dokonce jsme lhali i my sami sobě.
     Tak například hlavní věci, o kterých nám od dětství tvrdili, že jsou prospěšné a důležité: člověk má šetřit peníze a postupně zvyšovat svůj majetek (bohatnout), získat životního partnera a mít s ním děti, o které se dobře postará, a žít tak, aby dodržoval zákony a přizpůsobil se lidské společnosti. Již jsme ale nebyli všemi těmi, kteří nám lhali, upozorněni na následující skutečnosti:
     Mít atraktivního životního partnera = ochudit o něj někoho jiného; být nadprůměrně úspěšný = prosadit se na úkor druhých; být bohatý = být nepřímou příčinou chudoby někoho jiného; skvěle se postarat o své děti = nepřímo způsobit, že někdo jiný se o své děti postará špatně; přizpůsobit se současné lidské společnosti = přizpůsobit se vadnému a lživému světovému názoru i nesprávnému způsobu existence.
     Tak třeba (takové) ženy, které chtějí mít úspěšné, finančně zajištěné muže a jen jim dají svoji lásku = podporují ty muže, kteří se nadprůměrně prosadili na úkor druhých, tedy ty, kteří světu více vzali než mu dali. A muži se snaží být takoví, aby se (těmto) ženám líbili a aby je nezklamali. Jenže nezklamat takové ženy = zklamat zbytek světa, tedy celý svět.
     Proto je nejrozumnějším cílem žít průměrně dobře a nikoli lépe, a mít z celoplanetárního hlediska průměrný majetek, průměrného životního partnera a průměrně dobře se postarat o své děti. A místo akceptování lživého světového názoru hledat Boží Moudrost.

     Nezapomínejte:

     1. Nesmiřte se s utrpením, které zažívají ostatní bližní.

     2. Nebuďte nadmíru zdraví, nadmíru bohatí ani nadmíru šťastní, aby kvůli vám nemuseli být jiní lidé nadmíru nemocní, nadmíru chudí a nadmíru nešťastní.

     3. Hledejte Moudrost Boží.

     4. Mějte děti jen tehdy, pokud nemáte žádný výrazný genetický defekt. A nestarejte se o ně ani nadmíru dobře, ani nadmíru špatně. Nezapomínejte, že když se o děti postaráte nadmíru dobře, jinde ve světě se kvůli tomu bude muset někdo jiný o děti postarat nadmíru špatně, a když se o děti pro změnu postaráte nadmíru špatně vy, život pro ně bude neúnosný.