Homepage

    Jak se vyrábějí náboženství

     I náboženství, stejně jako mnoho ostatních jiných věcí, se dají vyrábět. Tu a tam sice vznikají i přirozeně, ale Ďáblův národ svými zásahy zkoriguje jejich obsah tak, aby celkově vyzněl víceméně chybně. Nám jde ale především o ta náboženství, která jsou uměle vyrobena tajnými černými.
     Obrovské množství sluhů Ďábla na celém světě jim poskytuje možnost, jak v jimi prováděných akcích vystupovat jako nezávislí lidé, kteří se navzájem neznají. A tuto svojí výhodu uplatňují i při výrobě různých náboženských přesvědčení.
     Stratégové světové mafie vymyslí, v jakou další lež má lidstvo uvěřit. Pak vyberou ze svých řad větší počet svých členů, důvěryhodně působících a vystupujících jako lidé, kteří se neznají, protože každý z nich žije v jiné části světa nebo alespoň země. Vzájemně však jeden druhému nahrávají do karet.

     Příklad 1: Lidé mají uvěřit v to, že po smrti vítá některé naše duše jeden z nejmocnějších bohů, podobný andělu se šesti křídly. Vybraný člen světové mafie, velmi seriózně působící člověk, bude tvrdit, že měl vidění takového boha a zároveň v různých částech světa více členů temné mafie začne tvrdit, že takového boha při upadnutí do mdlob či dokonce prožitku blízkosti smrti vidělo a že vítal jejich duše. A leckdo pak v takového boha uvěří.

     Příklad 2: Lidé mají věřit v to, že mimozemšťané vysazují na planetě své vlastní členy, vypadající jako nádherné ženy s rezavými vlasy. Mnoho členů tajné mafie z různých koutů celého světa (pro vás seriózní svědci) pak bude tvrdit, že viděli létající talíř, který přistál poblíž města a z něj vyšel mimozemšťan vypadající jako krásná žena s rezavými vlasy, vešel do toho města a zmizel jim z dohledu. A pak tomu mnoho z vás začne věřit.

     V průběhu naší historie působili členové temné světové mafie na světová náboženství a zasahovali do nich tak, aby ubylo pravdy a přibylo lži, a sami dokonce i některá založili. Dále manipulovali s historickými záznamy tak, aby se dochovaly pozitivní zprávy o lhářích, a negativní nebo žádné o těch pravdomluvných.
     K šíření chybných náboženských výkladů přispívá i to, že řada členů Ďáblovo mafie vystupuje jako věřící lidé, seriózní vědci i léčitelé, a každý z nich po kousíčkách rozsévá mezi lidmi různé nesprávné názory.
     Tyto lháře poznáte snadno, všichni mají totiž něco společného. V jimi vytvořených náboženstvích nikdy nenajdete povídání o obrovské moci pekelného světa, o tom, že se tady na Zemi loví lidské duše, všude se v jejich učení můžete dočíst o svobodné vůli a o dobré budoucnosti pro vás připravené, ke které jdete svým postupným zlepšováním. Jste svobodní, láska vždy vítězí a máte-li tu správnou víru, žádní démoni vás nemohou ohrozit. Nejenom vaše štěstí, ale ani nic jiného nemusí být vyrovnáno svým protikladem a nic se neopakuje přesně v té podobě, v jaké se to odehrálo již nekonečněkrát. Svojí Karmu si budujete sami a záleží na vás, jak se rozhodnete a co uděláte. Máte na očích růžové brýle, skrze které nevidíte realitu - pekelný svět, jehož členové žijí přímo uprostřed vás všech a v jejichž lži jste uvěřili.