Homepage

    Jak poškodit démonický svět i jeho lidské služebníky

     Aby bylo nastoleno Boží Království a mohla být ukončena strašlivá zločinnost Ďábla, musí být zničen jeho démonický pekelný svět i jeho lidští služebníci.

     Pro boj s černou magií existují dvě hlavní skupiny disciplín, a to:

     1) Obranné - pasivní (tzv. “péčka”)

     Bloky, zrcadla, energetické ladění, dálkové promítání…

     2) Útočné - aktivní (tzv. “áčka”)

     Variabilní útočné metody.

*******

     Viděl jsem mnoho démonů, jejichž oči spalovaly každého, na koho se podívaly. A byl jsem rád, když se mi zjevila strašlivá žena – pekelná samice, která se na mě zadívala svým strašným démonickým pohledem plným nenávisti jako na svého velkého nepřítele. Měla strach o své potomky i o ten celý její pekelný svět - o ten její Satanův pronárod. V prostoru, ve kterém se zjevila, byly slyšet její myšlenky. Myslela na to, že je dáno, že jim mám ublížit. Že má práce v budoucnosti ovlivní běh dění ve světě a že jejímu pronárodu nakonec uškodí. Byl jsem velmi rád a byl jsem zároveň i poctěn. Já, takový malý a takový slabý, jsem byl označen jako jejich mocný a úspěšný nepřítel (i když dnes již tuším, že mě rozmáčknou jako malinu)!
     Jak tedy úspěšně bojovat s peklem? Je vhodné modlit se, meditovat a na duchovní úrovni bojovat s démonickým světem. A ničit ho.


     [Trochu nám pomáhají někteří jednotlivci správně praktikující bílou magii a já jim žehnám. Až jednou, i když za strašně dlouho, vyhrajeme naší velkou válku, tak se postupně budete moci stát neutrálními, respektive vlažně harmonicky pozitivními. Zatím však buďte prozářeni Světlem a buďte moudří ve svých činech. Jsem s vámi (tím teď myslím tu nejlepší část mého já, ne sebe jako celek). A cvičte se zejména v konání dobra na dálku! Je to velmi důležité, umět “dálkové disciplíny”. Přesněji řečeno, nejdůležitější jsou dvě věci: obrana proti útoku temných sil (jak na blízko, tak na dálku) a moc skrytě konat dobro na dálku. Koncentrujte se jak na Univerzálního Ducha Svatého tak na Ducha Svatého tohoto vesmíru a dejte mu svojí moc i sílu, ať to tu může trochu víc prosvětlit!
     Konejte dobro ve skrytu, nikomu o své bílé magii neříkejte. Nikomu nevěřte, protože ti černí by si vás pak mohli najít! Obřady, modlitby, působení na dálku, váš způsob myšlení - to vše musí být tajné. Když jsou tajní ti černí, tím spíše musíte být tajní vy!]

*******

     Démoni se zjevují Božím služebníkům a snaží se jim škodit. Objeví se démon či jeho tvář (nebo jen jeho oči) a z nich proudí do oběti ničivá energie (kdo tohle zažívá pravidelně, časem si vypěstuje odolnost proti nárazům této energie; je vhodné myslet na to, že ti démoni nemají právo energií ze svých očí ničit lidi, protože i když sami netrpěli, druhým způsobují tak velké utrpení, které by sami nevydrželi, z čehož vyplývá následující a démonům určená věta, kterou má napadený na mysli: „Nemáte právo se takhle dívat!“ Tato věta ale musí být prožita jako velmi silná energie, která křičí, že nemají žádné právo se takhle dívat!). Po chvíli démon zmizí, ale obraz jeho tváře (či alespoň jeho očí) je napadeným vědomě držen v živé paměti. Pak se napadený myšlenkou spojí s Boží Mocí a skrze sebe pustí do tváře toho démona Světlo Hněvu Beránkova, a to si ho v jeho hrozném paralelním světě najde, ať je tam kdekoli, a vnikne do něj a uškodí mu.
     Tváře Ďáblových lidských služebníků, Ďáblova tvář i tváře jemu sloužících démonů jsou předkládány Pánům Svatých Hvězd pomocí speciálních technik ve “válečných meditacích” a pak jsou zapsány na listinu odsouzených (oni už na ní zapsáni jsou, ale přesto se tam tím zapíší - bylo by obtížné to podrobněji vysvětlit).
     Je vhodné představovat si utrpení všech nadmíru trpících a vidět ho jako strašně silnou energii, spojující se s energií Hněvu Beránkova, jejíž pozitivní hodnota je větší než negativní hodnota pekelné energie. A vidět tuto Beránkovu energii, jak proniká do pekelného světa a celý ho ničí. Jak spaluje démony, čerty i samotného Ďábla.
     Jak samice těch démonů nemohou rodit svá mláďata a jak jsou spáleny i se všemi svými strašlivými potomky. Jak se bílá a zářící svatá tvář dívá do očí všech těch démonů - a jak oni ten pohled nevydrží! Jak Světlo z očí té svaté tváře proniká dovnitř těch démonů a jak je spaluje; a oni se zmítají ve smrtelných křečích a sténají.
     Aby byl zásah do démonického cíle přesný, musíte znát démony i jejich tváře, jako je znám já. Jsou strašní! A vy se jich budete zpočátku velmi bát, ale ze všeho nejvíce se bojte toho, kdo dlí nad všemi hvězdami a kdo rozhoduje o tom, co dělá Ďábel i celý ten jeho pekelný pronárod!
     Musíte také vidět duše lidí, kteří sloužili Ďáblu, jak jsou spáleny při Božím Soudu a jak se škvaří v ohnivém jezeře před zraky všech svatých a nadmíru trpících.
     Kdo se do téhle války pustí, musí počítat se svým špatným koncem. Je to oběť. Ale někdo tohle dělat musí, aby mohl přijít Den, kdy bude pekelný svět skutečně spálen trestajícím plamenem Hněvu Beránkova!

*******

     Ničit démony i sluhy Ďábla lze i metodou zvanou “dálkové promítání”. Jak na to?
     Pohodlně se usaďte do křesla nebo někde venku v přírodě a představte si kolem sebe ochranný krunýř. Pomalu ho zvětšujte, až má v průměru 5 – 10 metrů. Začnete cítit teplo (až vlastní explozi) a strašnou sílu. Můžete i sténat jako v extázi - ten pocit z té síly je strašně krásný.
     Vyleštíte vnější část krunýře do křišťálu a uvolníte část svého vědomí, a vzletíte nad sebe a pozorujete okolní svět, jak se v krunýři odráží.
     Pak s krunýřem začnete manipulovat tím způsobem, že v něm necháte zobrazovat sluhy Ďábla, kteří se nacházejí daleko od vás a které i neznáte, a spolu s nimi necháte v krunýři zobrazit také démony a spojující negativní proud, který lidské sluhy Ďábla i pekelný svět všechny spojuje. A krunýř září a ve svém mocném křišťálu je postupně zobrazuje a odsuzuje.
     Můžete se u toho také napojovat na pozitivní část Boží Moci a udělat z vašeho krunýře Boží Stánek, ve kterém přebývá Síla Svatých a splývá s krunýřem a vlévá se do něho. Váš krunýř se tak promění v Boží dílo, které odsuzuje ty nejvíce zlé, a připravuje jim špatnou budoucnost a prohru v jiném, zatím bohužel jen vzdáleném čase.
     U této disciplíny lze použít i tzv. “dálkové ostření”, jehož pomocí Ďáblův národ na celé planetě proti své vůli i bez svého vědomí napadne sám sebe. Protože víme, že služebníci Ďábla jsou na celé Zemi, můžeme negativní podstatu jich všech pomocí tohoto promítání zobrazit i poškodit.
     Na fotografiích vzdálených míst, zemí a měst celé planety si najdeme klíčové body, které si zapamatujeme. Může jimi být jakýkoli výrazný objekt - kostel, hora, velká budova a podobně. Pak kolem sebe uděláme krunýř a vyladíme jeho zevní křišťálovou stěnu tak, aby se zaostřila na vzdálenost toho místa (města, země), které v ní zobrazujeme. Když se podstata toho místa zobrazí, pak vyladíme krunýř na zobrazení temné pekelné energie v lidech, kteří tam žijí. Vyladění musí být jak jemné - zobrazující duševní podstatu a negativní vyzařovaní tam žijících služebníků Ďábla, tak hrubé - zobrazující jejich těla. A krunýř pak svým dálkovým odrazem poškozuje duše i těla těch, kdo slouží démonům a nenávidí Pány Svatých Hvězd.
     Dálkové poškozování členů Satanova spolku však může být prováděno i opačně - aktivním útokem. Při něm se pouští Beránkovo trestající Světlo do vzdálených měst a zemí, nebo dokonce i na celou planetu. V takovém případě vzlétnete do vesmíru a pouštíte Beránkovo Světlo na celou Zemi! Světlo se ladí tak, aby se vstřebalo jak do duševní podstaty na Zemi žijících služebníků Ďábla, tak do jejich těl a tam nadělalo zkázu. Když se toto Světlo zaměří na negativní energii v člověku, tak se do něj skrze ní vstřebá a začne v něm působit (ve větší míře se vstřebává skrze šedočernou auru, v menší míře skrze hnědou).

     Některé osobní postřehy na toto téma:

·    Existují démoni, zjevující se pouze s jedním viditelným okem. Ti útočí tak, že se na vás svým jediným okem dívají, a vy se do jejich oka také podíváte a soustředíte se na něj, a přitom nevnímáte energii působící skrze jejich druhé, neviditelné oko. Jak z viditelného, tak z neviditelného oka démona, totiž vychází jinak intenzivní energie (na rozdíl od dvou viditelných očí démona, vysílajících stejně intenzivně ničivou energii). A působí nejen jako klasický “náraz do vašeho nitra”, ale též jako vychýlení vašich bloků a narušení vaší obranné energie. I z toho jde ale “vybruslit”, když to dobře znáte a umíte se soustředit na blokování “jinak intenzivní” energie z druhého, neviditelného oka démona.

·    Někdy se může stát, že když démoni při útocích na vás neuspějí (pokud jste silní a umíte se jim bránit), mohou pak volit jinou taktiku. Například vás přimějí spáchat nějaký velký hřích, prostě udělat něco velmi zlého. Zapůsobí na váš charakter a vy se začnete jaksi kazit. A někdy můžete zatoužit i otočit se a začít jim sloužit, a přidat se na stranu Ďábla a zradit Pozitivní Boží Moc.

·    Kdo je určen k tomu, aby oslabil negativní část Boží Moci a posílil její pozitivní část, ten zná tváře démonů, protože se mu ukazují. Peklo ví, kdo je na straně Dobra a Pravdy, a po takovém člověku jde. Avšak kdo je bezcenný, jehož život má zápornou hodnotu - kdo nemá ani zlepšit svět, ani připravit příchod Božího Království, ten démonům nevadí a toho nechají v klidu žít. Démoni tedy nechají v klidu žít zpravidla jen bezcenné lidi, kteří světu ani lidské duchovní podstatě v pozitivním slova smyslu nijak výrazněji neprospívají.

·    Tak jako služebníci Ďábla používají doteku svých obětí, aby jim ublížili (viz “oběť jejich oběti”), podobně lze podáním ruky či “náhodným” dotykem ubližovat i jim (Beránkův Hněv se převede do ruky).

·    Kdo se dostane skutečně daleko, může jednou prožít zvláštní okamžik, který jsem sám zažil.
     Zvládnete smrtící energii, pramenící z očí démonů, a po použití “paralelního áčka” (Beránkův Hněv aktivně vámi vyslaný do jejich démonického světa) démoni začnou uhýbat očima a odvracet od vás svojí tvář, a couvat a mizet. Pak na čas zmizí úplně a vy prožíváte své dny bez pohledu jejich očí a náhle to přijde:
     Uvědomíte si, že vám něco chybí… Jako když vám chybí určitý kousek energie a je jen jediný způsob, jak ho získat… Potřebujete pohled těch strašných očí! Potřebujete se tou smrtící energií nakrmit… Ty oči už se na vás nedívaly příliš dlouho a vy po jejich smrtícím pohledu náhle začínáte toužit…

·    Při prvním použití “paralelního áčka” jsem byl šokován:
     Viděl jsem démona, který se mi v meziprostoru zjevil s nenávistí a strašnou silou, a já jsem poprvé použil Beránkovo Světlo, vyslaného do paralelního démonického světa. Na strašné tváři toho strašně silného démona se náhle objevil strach a rychle z toho meziprostoru unikl.
     Démoni mi při těchto disciplínách zavírali oči, abych se nemohl podívat do jejich nitra, a odvraceli obličej a museli ustupovat. Bylo tak zvláštní, vidět ty strašně silné bestie, jak nemají sílu mě přemoci! To se začalo dít od té doby, co jsem byl v lese a znenadání skrze mě prošlo bílo-červeno-bílé Beránkovo Světlo (Beránkův Hněv) a já se na chvíli stal jedním tělem s tím Světlem (a dokonce ještě trochu narostlo, jak se k němu přidala má energie).


     (Když používáte “paralelní áčko” k útoku na démony, žijící v paralelním světě, tak vámi vyslaná energie se nemanifestuje ve vašem hmotném okolí, ani není například v okolí vaší hlavy či vašeho těla, jak tomu bývá za normálních okolností. Energie z vás pramenící neprýští do světa tohoto, ale do světa paralelního.)

·    Když Beránkovo Světlo dopadne na démonický svět, děje se obvykle alespoň jedna z těchto tří věcí:

     1) Démoni ve strachu ustupují do jiných částí svého světa, aby před Světlem unikli.

     2) Démoni se aktivně brání tím, že proti Světlu posílají svojí pekelnou energii a je-li podobně silná, jako Beránkova, tak mezi jeho Světlem a jím napadeným pekelným světem vzniká tzv. “neutralizační vír” hnědo-zeleno-tmavě žluté barvy, který je výsledkem vzájemného vyrušení se těchto dvou silných energií.
     Je možné, že Svatá Boží Moc neútočí na pekelný svět proto, že je podobně silná, jako on, a přímou válkou by se oba tyto světy vzájemně zničily a proto spolu musí bojovat převážně jen nepřímo. Věřím však, že Svatá Boží Moc je silnější než Peklo.

     3) Démoni se aktivně brání tím, že vytvoří tzv. “matoucí světlo”, které má podobnou barvu jako Beránkovo Světlo a tím mohou narušit soustředění útočníka i jeho napojení na zdroj Božího Hněvu.

     Myslím si, že podobně jako Ďáblovy děti zasahují své oběti paprsky pekelného ohně, lze zasahovat živý cíl i paprsky Hněvu Beránkova. Na každého zasaženého by však měl působit oheň Beránkův (bílo-červený paprsek), dopadající na něj v plné síle, jinak:
     Zjednodušeně řečeno, čím více je člověk zlý – čím těsněji je spojen s ubližováním svým bližním a službou Ďáblu, tím větší účinek by na něj měl zásah mít. Trpící člověk by po zásahu měl mít jen slabý otřes nebo žádný, nejzlejší lidé šok se zdravotními následky a někteří by se po zásahu mohli dokonce začít měnit k lepšímu (teď nehovořím u služebnících Ďábla).
     Pokud je zásah prováděn člověkem, který má jen slabé napojení na Hněv Beránkův, tak sice ihned neublíží zasaženému, ale provede do něj “zápis”, který v něm a skrze něj v budoucnu vykoná svojí práci.
     Pro napojení na Hněv Beránkův člověk potřebuje získat spojení s pozitivní částí Boží Moci a pokud ho získá, projde skrze něj Beránkovo Světlo s plamenem a nepoškodí ho.
     Cílem útoku bývá duše Ďáblova dítěte (a paralelní pekelný svět, na který je služebník Lucifera napojen) i jeho tělo. Vyšle se Beránkovo Světlo s myšlenkou na jeho spálení či alespoň oslabení (když Beránkovo světlo v plné síle dopadne na služebníka Ďábla, tak jeho duše začíná hořet a nakonec vybuchne ve Svatém Plameni). A ten zápis Beránkovým Světlem v něm pomalu začne pracovat.
     Pokud se provádí útok na celý Satanův pronárod na Zemi žijící, musí se provádět jen přes ty “lidi”, o nichž si je svatý válečník 100% jistý, že k tajným černým patří. Je lepší použít menší počet lidí (třeba jen tři), u kterých je jistota jejich příslušnosti ke spolku Satanovu, než útočit přes lidi, u kterých to jisté není. Každopádně by se měl svatý válečník vyvarovat toho, aby útočil přes nevinné lidi. Musí útočit jen přes skutečné služebníky Ďábla.
     Spolek Satanův lze také ničit “pohnutím jeho svícnem” pomocí obřadu, kdy se jeho svícen prokleje, zhasne a sníží, a svícen Pozitivní Boží Moci se požehná, nechá jasně hořet a povýší, aby tato Svatá Moc vyhrála nad Ďáblem i jeho pekelným světem.