Homepage

    Jak dosáhnout globálního vlažně harmonického štěstí

     Snaha o dosažení globálního vlažně harmonického štěstí celé lidské společnosti má tyto čtyři hlavní body:

     1. Působení na PraStvořitele, aby přetvořil VšeOrganizmus tak, aby v tomto vesmíru produkoval to, co my lidé nazýváme vlažně harmonickým dobrem. Jedná se vlastně o hlubokou meditaci.
     Znamená to spojit se s Univerzálním Bohem – Duchem Lásky všech vesmírů a vidět, jak jeho Světlo září ve všech buňkách VšeOrganizmu – ve všech existujících vesmírech, a jak skrze ně proniká do našeho vesmíru a přetváří ho k lepšímu.

     2. Působení na Stvořitele – Vládce tohoto vesmíru, aby dal více své síly těm pozitivním silám, které nám chtějí pomoci ke globálnímu vlažně harmonickému štěstí a lásce = spojit se s pozitivní částí Stvořitele tohoto vesmíru – Duchem Svatým, duchovním Bohem.
     To znamená vidět jeho Světlo, jak prosvětluje celý náš vesmír a všechny živé bytosti, i všechny lidi. Musíme Ducha Svatého prosit, aby ubral energii lásky z nejblaženějších sfér duchovních světů a aby jí vylil do hmotných světů, aby se nám lidem mohlo lépe žít.

     3. Působení na Hospodina, aby se vrátil a udělal násilnou očistu Země. Skoncovat s Ďábelskou světovou mafií po dobrém nepůjde, my lidé na to nestačíme a proto musíme žádat Pána o pomoc.

     4. Takovým způsobem vašeho života, kterým podporujete duchovní růst ostatních lidí v pozitivním slova smyslu a zdravý lidský život jako takový.