Homepage


MAGIE


    Co je to magie

     Poněkud zjednodušeně řečeno, magie je vědomá spolupráce člověka s bytostí, pocházející z jiného světa (nebo chcete-li z jiné dimenze), a použitím síly a moci této bytosti v kombinaci se silou a mocí vlastní za účelem pomoci či ublížení jiným živým tvorům nebo k ovlivnění přírodních událostí.