Homepage

    Černá magie

     Pro mě je černá magie vědomá spolupráce lidí s negativní částí Stvořitele tohoto vesmíru - Ďáblem, a jeho paralelním démonickým světem - peklem. A je jedním z nejhorších jevů tohoto světa.
     Samozřejmě, že funguje. Ale ne vždycky. Za určitých okolností funguje úplně, ale k těm okolnostem má dle všemocného Osudu docházet jen někdy.
     Existují různá zaklínadla, uhranutí, vdechování špatných snů, likvidace osob na dálku, vymístění se a ulehnutí do těla spící oběti a její roztrhání zevnitř (to dělají většinou duchové, ale výjimečně i někteří lidé) a tisíce dalších věcí. Také existují (a zejména budou existovat) přístroje, které způsobem podobným některým praktikám černé magie likvidují lidi.
     Magickou cestou byla zlikvidována celá řada cenných lidí, dokonce i mnoho zasvěcenců a mnozí z nich to věděli předem. Jo, nemáme to lehký úděl. Největší z největších, skuteční vítězové, totiž musí při plnění svého úkolu prohrát. Musí prohrát, aby vyhráli. Aby získali po své smrti skutečnou moc a umožnili velké události, které se po jejich pádu na Zemi vždy stanou.