Homepage

    Bílá a černá magie ve VšeOrganizmu

     Působení bílé a černá magie, ostatně jako všeho ostatního, podléhá ve VšeOrganizmu vzájemné rovnováze.

     Velmi zjednodušený příklad:

     Pokud by tento vesmír ovládla černá magie, jiný by musela dle zákona rovnováhy protikladů ovládnout magie bílá. V daném případě by tedy černý mág zde žijící byl přímým vykonavatelem černé magie v tomto vesmíru, avšak zároveň by byl i nepřímým vykonavatelem magie bílé v jiném vesmíru, ve kterém vládne právě díky tomu, že v tomto vládne magie černá (každý černý mág přímým způsobem podporuje magii černou a nepřímým způsobem magii bílou).
     A stejně tak obráceně: Bílý mág zde žijící je přímým vykonavatelem bílé magie v tomto vesmíru, avšak zároveň i nepřímým vykonavatelem magie černé v jiném vesmíru, ve kterém vládne právě díky tomu, že v tomto vládne magie bílá (každý bílý mág přímým způsobem podporuje magii bílou a nepřímým způsobem magii černou).

************

     Z pohledu VšeOrganizmu je nejvyšší černá magie koncentrací na Univerzálního Ďábla; nejvyšší bílá magie koncentrací na Univerzálního Ducha Svatého a nejvyšší všeutrální magie koncentrací na PraStvořitele – Tao, přičemž tato neutrální magie je ze všech nejmocnější.