Homepage

    Amen

     Aby mohlo být nastoleno Boží Království, musí k nám nejprve přijít ten Svatý a Pravý, který u sebe má sedm hvězd. Avšak chtít, aby k nám přišel, znamená zároveň i chtít, aby nastaly hrůzy “konce světa”. Ale ty stejně nastat musí a když už tedy nastat musí, tak ať je to co nejdříve! Čím dříve totiž nastanou, tím méně zla zažijeme před jejich počátkem.

     Ono je, laicky řečeno, sedm hvězd a dvanáct hvězd, a je v tom trochu rozdíl:

     Sedm hvězd je pro nás svatých a učme se od nich chápat tajemství Prvního i Druhého Příchodu Ježíše Krista. Dvanáct hvězd je přírodní moc nad naší sluneční soustavou a je symbolem těch, kteří nás stvořili.

     A tohle si zapamatujte o tom, který drží sedm hvězd ve své pravici a který se prochází mezi sedmi zlatými svícny:

     „Až bude svět tak zlý a vy tak mučeni, že přestanete věřit v to, že přijde, tak pak teprve přijde.“

     Kdo by uzřel ty hvězdy, pochopil by, že sem jednou musí, prostě MUSÍ přijít ten, komu ty hvězdy patří! A já to mohu dosvědčit, protože jsem je viděl. Nejsou to obyčejné hvězdy, jakých je na nebi nezměrné množství. Jsou to hvězdy moudré a svaté!

     Mocná modlitba:


     „Přijď, Ty Svatý, který držíš sedm hvězd ve své pravici, který se procházíš mezi sedmi zlatými svícny;
     Vrať se k nám, Ty, který jsi první i poslední, kterýs byl mrtev, a jsi živ;
     Neopouštěj nás, Ty, který máš ostrý dvousečný meč;
     Vrať se k nám, Boží Synu, který máš oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov;
     Přijď mezi nás, Ty, který máš sedmero duchů Božích a sedmero hvězd;
     Sestup k nám, Ty Svatý a Pravý, který máš klíč Davidův: otevři nám bránu do ráje, neboť když Ty otvíráš, nikdo nezavře; a Satana spoutej, uvrhni ho do propasti a zavři ho tam, neboť když Ty zavíráš, nikdo neotevře;
     Přijď, svědku Věrný a Pravý, který jsi počátek stvoření Božího, a dej nám jíst ze skryté many a pít z pramenů vody života; přijď, abys vše soudil a zničil dravou šelmu i spolek Satanův: můžeš to udělat jen Ty, neboť Tvé jméno jest Amen.“


     Zjevení, kapitola 22, verš 17: Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne „Přijď!“ 20 Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!

     A já připojuji svůj hlas a také volám: „Přijď!“

     Amen.